Nyheter

Ny slottsarkitekt

Anders Scherman har av Statens fastighetsverk utsetts till ny slottsarkitekt och generalkonsult för Vadstena slott och klosterområde. Uppdraget sträcker sig över de närmaste tre åren med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 år.

– Det är hedrande att ha fått ett så förtroendefullt uppdrag och att då kunna få vara med och förvalta och utveckla både detta intressanta slott och det närliggande klosterområdet. Kombinationen av olika byggnadstyper från flera imponerande nationalmonument till en rad mindre byggnader av mera vardagskaraktär, integrerade i den välbevarade småstadsmiljön, är inspirerande och spännande, säger Anders Scherman.

Vadstena slott är en av Sveriges förnämsta och bäst bevarande renässansanläggningar. Slottet som både är ett stort besöksmål för turister och en viktig del av den historiskt värdefulla stadsmiljön i Vadstena har också en viktig funktion som lokal för vårt äldsta Landsarkiv, grundat redan 1899.

Slottets äldsta delar är robusta murmästararbeten med medeltida tradition och stod till sin huvudsakliga form färdiga i slutet av 1500-talet. Man har inte med bestämdhet kunnat fastslå vem som var den ursprunglige arkitekten men ett flertal då verksamma arkitekter och fortifikatörer tros ha varit engagerade i slottets tillkomst.

Det är även troligt att både Gustav Vasa och senare hans söner haft ett visst inflytande över hur slottet kom att se ut. Under årens lopp har många av sin tids främsta arkitekter varit engagerade i de förändringar och tillägg som gjorts. Klosterområdet och dess bebyggelse har en ännu äldre historia. Här finns bland annat det mytomspunna Kungshuset som antas ha anor ända sen 1200-talet och Birger Jarls tid. Både slottet och klosterområdet är statliga byggnadsminnen sedan 1935.

– Jag ser fram emot att tillsammans med den kunniga konsultgruppen, fastighetsförvaltare och hyresgäster få arbeta med och lära känna dessa byggnader. Det blir uppgifter som kan innehålla allt från helhet till detalj där känsliga antikvariska frågeställningar med hänsynstagande till den historiska miljön, behöver vägas mot utveckling och anpassning till dagens förhållanden och funktionsbehov vid underhåll, förvaltning och utveckling av det befintliga, fortsätter Anders.