Nyheter

Första spadtaget för Örebros nya vattenreservoaren Lyra

Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro. Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna.

Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög. Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar.

Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som  genomförde 2016.

Lyra byggs i de södra delarna av staden och kommer att stå klar hösten 2022. Uppdraget att bygga Lyra har gått till NCC Sverige AB.