Nyheter

Fastighetsutvecklaren Lillnavet och arkitektbyrån Krook & Tjäder utvecklar Kronodalsområdet i Höllviken

I slutet av förra året utlyste Vellinge kommun en markanvisningstävling för centrumverksamhet på Kronodalsområdet i Höllviken. Nu har det vinnande bidraget utsetts och bakom det står fastighetsutvecklaren Lillnavet tillsammans med arkitektbyrån Krook & Tjäder. De planerar en hållbar kontorsbyggnad med handel och gemensam ägandeform.

Det vinnande förslaget kallas Höllviken Office Hub och består av en byggnad på fyra våningar, med träfasad och solpaneler. På bottenvåningen ska det vara handel, och på våning två till fyra kontors- och konferenslokaler. Under byggnaden finns parkeringsgarage och på vinden gym och yogastudio. Hållbarhetsfokuset är stort, och förslaget innefattar till exempel elbilspool och integrerade balkonglådor som ger en skuggande avkylningseffekt och naturlig dagvattenhantering. Alla som köper kontorsplats får dessutom en elcykel.

Markanvisningsområdet är på cirka 650 kvadratmeter, och det ligger bredvid Omtankens hus och mittemot Toppengallerian i Höllviken. Byggnaden planeras vara klar för inflyttning 2022.

– Vi hade en vision om en grön och hållbar centrumbyggnad, som skapar möjlighet till service för invånarna och en möjlighet för företagare att ha sitt kontor eller sin konferens i Höllviken i stället för att pendla. Detta är ett innovativt förslag där man skapar en flexibilitet till exempel i form av olika storlekar på kontoren, säger Martina Ljung, projektledare på Vellinge kommun.

Höllviken Office Hub ska drivas som en kontorsrättsförening, KRF. Som en bostadsrättsförening, fast för företagare och för företagarna betyder det att de köper in sig på kontorsplats. Det innebär förutom lägre månadskostnad även att företagaren kan tillgodoräkna sig byggnadens framtida värdeökning, samt en frihet att hyra ut ytorna i andra hand.

– Höllviken Office Hub är ett unikt nytt tillfälle att få äga sitt eget kontor på bästa läge i exklusiv miljö, och det ger företagaren en stor fördel att kunna betala till sig själv i stället för till en annan fastighetsägare, säger Martin Nilsson, på Lillnavet AB. 

– Förslaget känns modernt och väl genomtänkt. Det har ett gediget hållbarhetskoncept och ett variationsrikt och flexibelt innehåll. Det blir ett bra tillskott för näringslivet samtidigt som det kommer generera ytterligare service till invånarna på ett centralt och attraktivt läge, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.