Nyheter

Bakom Brunnsparkens nya utseende i Göteborg står Whites landskapsarkitekter

Med historiska gångstråk, trygghetsskapande belysning och folkhälsofrämjande grönska öppnar nu Göteborgs äldsta park – Brunnsparken, åter. r, som låtit göteborgarna vägleda dem i arbetet.

2017 fick White Arkitekter i uppdrag från Göteborgs Stad att ta fram en plan för hur Brunnsparken skulle bli en mer öppen och trygg plats:

– Tidigare har Brunnsparken varit svåranvänd – och upplevts som mörk och trist. Vi har velat komma ifrån det, och istället skapa en användbar, grön oas mitt i staden, som blir naturlig och trygg för göteborgarna oavsett om de stannar länge eller passerar snabbt igenom, säger Niels de Bruin, ansvarig landskapsarkitekt på White.

Den 17 februari plockades staketet som omgärdat parken under upprustningen ned, och lagom till solens återkomst öppnar nu den upprustade parken för besökare och förbipasserande – grönare, ljusare och tryggare än innan.

Förhoppningen är att göteborgarna ska känna att deras önskemål fått styra renoveringen. För faktum är att en ledstjärna i hela processen har varit just hur göteborgarna vill använda Brunnsparken. Dialogen med stadens invånare har bland annat resulterat i raka och tydliga gångstråk, som gör parken mer lättillgänglig. Man har också planerat in fler sittplatser, större gröna ytor, mer ljus och plats för tillfälliga aktiviteter, uppträdanden och evenemang. Längs kanalen sträcker sig en lång träbänk där glass- och kaffesugna kan ta en paus i solen.

Grönska är bra för både folkhälsa och biologisk mångfald, och i nya Brunnsparken finns det gott om den varan – ett påfallande rikligt växtliv präglar platsen. Med upphöjda blomsterbäddar kommer växterna dessutom närmre betraktaren, samtidigt som de fungerar som hem för viktiga pollinatörer i en annars kompakt stadsbebyggelse.

Brunnsparken är Göteborgs äldsta park, vilket också märks i den nya skepnaden. Whites arkitekter har tagit inspiration av historiska vägar som gått genom parken, och återskapat dem som stråk av släta, lättgångna granitplattor som täcker marken. Den karakteristiska kandelaberbelysningen från 1884, som kompletterar Såningskvinnan, i folkmun mer känd som Johanna-statyn, restaureras och installeras under våren. Även den gamla almen nära statyn har bevarats. Samtidigt som träden är färre, framstår parken både som ljusare och grönare än tidigare.

– Det vi fick reda på när vi tittade på underlaget för uppdraget var att besökare inte kände sig trygga i Brunnsparken i dess dåvarande skepnad. Vi ville ta reda på mer om detta, och därför bjöd vi in allmänheten och experter för att ge kommentarer och synpunkter på den nya parken. Tack vare dessa samtal fick vi otroligt viktiga insikter, som har varit helt bidragande till att parken utvecklats i en välkomnande, grön och ljus riktning, säger Niels de Bruin.

För att parken ska kännas trygg har tonvikt lagts på belysningen. Lägre belysningsstolpar gör att skuggor faller mjukare, växtbäddarna har inbyggd, dämpad belysning och över kanalens vatten skapar lampor ett lekande ljusspel på muren intill.

Nu återstår bara de sista detaljerna, som att fylla blomsterbäddarna som smyckar parken med en mängd perenna växter. Ett arbete som kommer att pågå fram till den 4 juni, då nya Brunnsparken invigs officiellt.

I arbetsgruppen på White ingår för landskap:

Niels de Bruin, Linda Ekman, Jonathan Andersson, Alexander Henriksson, Charlotta Råsmark.

Ljus: Andreas Milsta, Tobias Olausson Sahlin, Viktor Martinsson. 

Underkonsulter Yttre VA: Jonatan Nätterlund WSP. El: Anders Broing, WSP.

Konstruktion: Bo Jansson och Amanda Sagemo, ELU.

Geoteknik: Mattias Petersson, WSP.