Nyheter

Nya utbildningar för VVS-ingenjörer

VVS-branschen är i stort rekryteringsbehov och tillsammans med yrkeshögskolorna runtom i landet tas nya utbildningar fram för att sammanföra morgondagens kompetens med näringslivet. I både Varberg och Göteborg startade under 2018 nya utbildningar för VVS-ingenjörer och Wikström, som har tio års erfarenhet av YH-utbildning, är en aktiv samarbetspartner.

Det är Hermods i Göteborg och Plushögskolan i samarbete med Campus Varberg som tagit fram de nya programmen.

Ingrid Sångberg är tidigare kursansvarig på Hermods och var med om att organisera kursupplägget i Göteborg:

– Det har varit väldigt roligt. Vi ser en ljus framtid för VVS-ingenjörer i en bransch som har ett långsiktigt och uppenbart behov. Dessutom har vi lyckats få ihop en väldigt engagerad ledningsgrupp där bland annat Wikström sitter med.

Ledningsgruppen är en avgörande grupp med förankring i näringslivet. Det är med hjälp av dessa aktörer som utbildningen tas fram, hålls relevant och kvalitetssäkras. Klas Löfgren, utbildningsansvarig på Plushögskolan berättar:

– En bra ledningsgrupp betyder allt för oss. Vi som utbildare är mellanhanden som ska förmedla rätt kunskaper till eleverna så att de har det som krävs för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Ledningsgruppen har branschkännedomen och spetskompetensen som säkerställer att så blir fallet. 

Lära genom att arbeta

En viktig komponent i utbildningen är lärande i arbete, LIA, som är karaktäristiskt för yrkeshögskolan. Studenterna får möjligheten att komma ut och praktisera vilket resulterar i ökade kunskaper och möjlighet att knyta kontakter. Samtidigt får näringslivet möjlighet att kontrollera att kunskapsnivån är tillfredsställande på utbildningen.

– LIA:n är jätteviktig. Det är inte ovanligt att studenterna blir anställda genom sin praktik. Detta är ett utmärkt sätt för båda parter att mötas och arbeta tillsammans, förklarar Ingrid.

– Klassrummet förmedlar all väsentlig teori, men ett arbete har också en praktisk verklighet och där är LIA:n ovärderlig, instämmer Klas.

Konceptet visar sin effektivitet och effekt, inte bara genom god respons från studenter och näringsliv, utan även i statistiken som gör gällande att hela nio av tio YH-studenter blir anställda inom sin yrkeskategori efter avslutad utbildning.

Engagemang och kompetens

Wikström är engagerade i både Varberg och Göteborg sedan utbildningsstarten 2018.

– Wikström är alltid engagerade, hjälpsamma och positiva samt besitter precis den spetskunskap vi behöver. De har varit en värdefull tillgång för oss, säger Klas.

Även Ingrid har positiv erfarenhet av samarbetet.

– Samarbetet färgas av dialog och det självklara målet att ge bästa möjliga utbildning. Det har fungerat väldigt bra.

Anders Malmberg från Wikström sitter i ledningsgrupperna och är glad över att få vara en del av processen.

‒ Vi har varit tätt involverade vilket känns väldigt roligt. Dessa utbildningar utgör en mycket viktig rekryteringsbas för oss på Wikström och för branschen som helhet. Det är viktigt att det blir så bra som bara möjligt.

Bild av Алексей Чижов från Pixabay