Nyheter

SKB i Stockholm bygger fler hyresrätter under 2020

I år kommer möjligheten att göra intresseanmälan för Uppsalas första kooperativa hyresrätter, men det blir också byggstart för 240 nya SKB-lägenheter i Stockholm, i två olika kvarter.

Före sommaren öppnas intresseanmälan för de 122 kooperativa hyresrätterna som SKB bygger i kvarteret Docenten i Rosendal i Uppsala. Just nu pågår sprängningar och pålning där och det beräknas bli klart innan månadsskiftet, varpå arbete inleds med grunden. Senast i maj blir de första väggarna resta och första inflyttning beräknas till augusti 2021. SKB planerar att bygga upp till 600 lägenheter i Uppsala under de närmaste 10 åren.

Två nya stockholmskvarter

I april blir det byggstart i Nockeby, där SKB ska bygga sex mindre flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter i förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen. Husen i kvarteret Skrönan ligger intill Nockebyskogen och placeras till stor del på öppen gräsmark. De kommer att följa skogsbrynet och är varsamt anpassade till terrängen.

I slutet på året börjar SKB bygga de två husen i kvarteret Lysosomen i Stockholms nya stadsdel Hagastaden, vid Norra Stationsgatans östra del. Husen blir sex till tolv våningar höga med innergård och kommersiella lokaler i bottenplan. Det är ovanligt högt och bortser man från huset Båggången i Hässelby gård (byggår 1958), så blir det SKBs högsta hus hittills. Där blir det 128 kooperativa hyresrätter, som beräknas vara klara för inflyttning hösten 2022.