Nyheter

SHH Samhällsfastigheter AB bygger äldreboende i Staffanstorp

SHH Samhällsfastigheter AB har förvärvat en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.

Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund.

SHH Bostad har sedan tidigare en markanvisning på grannfastigheten i Hjärup för utveckling av 55 lägenheter i bostadsrättsform. Projektering pågår och säljstart är planerad till våren 2020. För SHH är det viktigt att kunna erbjuda en blandning av upplåtelseformer och boendeformer för alla skeden i livet. Detta främjar även social hållbarhet och möten mellan människor. I Hjärup skapas nu ett attraktivt bostadsområde genom utveckling av såväl bostadsrätter och trygghetsbostäder som särskilt boende för äldre. Trygghetsboendet kommer bestå av lägenheter om två- och tre rum och kök samt gemensamma sällskapsytor och en värdinneservice.

Vi ser ett stort behov av nya bostäder anpassade för äldre. Staffanstorps kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende för äldre vilket innebär fri konkurrens på äldreboendemarknaden. I expansiva Hjärup finns idag endast ett mindre befintligt äldreboende. Detta projekt erbjuder moderna och välutvecklade bostäder för äldre. Kombinationen tillfredsställer den breda målgruppens behov av både äldreboende och framförallt trygghetsbostäder.

– SHH Samhällsfastigheters ambition, att bygga en plattform för långsiktigt ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter, går nu in i en ny fas. Projektet i Hjärup kommer efter färdigställande att långsiktigt ägas och förvaltas av SHH, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.