Nyheter

Intervju med projektledare Carl Lagercrantz

Att arbeta med tunga lyft kräver erfarenhet och kunskap. Beräkningar, planering och riskanalyser måste genomföras med stor noggrannhet. Klättertekniks projektledare Carl Lagercrantz har det som krävs för att kombinera reparbete med lyftredskap.

Vad har du för erfarenhet av tunga lyft?

–  Min karriär inom höghöjdsarbeten började med konsertriggning. Första åren gick jag som lärling och utbildade mig stegvis. Jag hade en kunnig mentor som handledde mig i mitt arbete. Att gå som lärling var en bra skola. Det ger en bra blandning mellan praktik och teori. Dessutom får du ta del av erfarna handledares kunskap.

Förutom konsertriggning har jag även arbetat mycket med tunga lyft, så kallad industriell riggning. Ett av de större projekt som jag har ansvarat för är monteringen av en 300 kvm stor plattform under taket på kongresscentret Waterfront i Stockholm.

Vad ser du för fördelar med att kombinera reparbete och lyftredskap?

– Genom att kombinera dessa två system får vi många fördelar. Bland annat kan vi utföra tunga lyft i komplicerade miljöer som till exempel i trånga utrymmen och på höga höjder. Vi når dit en kran inte når och vår metod är dessutom ofta kostnadseffektiv. 

På grund av att vi kan använda reparbete i kombination med lyftredskap kan arbetet utföras både säkrare och lättare. Till exempel så kan vi med ett riggningssystem skapa ankarpunkter, där det inte finns några, och på så sätt få dem precis där vi vill ha dem och därmed få ännu bättre access till svåråtkomliga platser. Ett riggningssystem byggt med en tross kan även fungera som en plattform som teknikerna kan arbeta ifrån.

Det är många delar som du ska ta hänsyn till när du arbetar med ett lyftprojekt. Hur arbetar du med beräkning, planering och säkerheten i ett projekt?

– När jag ska planera och räkna på arbetet är jag alltid ute på platsen där arbetet ska utföras och tittar på vilka förutsättningar och begränsningar som finns. Utifrån vad jag ser tar jag fram ett system som är lätt att arbeta med och som gör att tidschemat kan hållas utan att kompromissa med säkerheten. Jag tar även fram en plan B, eftersom jag måste se till att jag alltid kan hantera situationen och utföra projektet även om plan A inte skulle fungera.

När jag är klar med min planering pratar jag alltid med Nigel Craig, som är Rope Access och Safety Manager på Klätterteknik. Tillsammans tittar vi på alla aspekter av projektet, för att se vilka risker som finns och hur vi ska hantera dem, så att vi kan garantera säkerheten. Eftersom varje projekt är unikt krävs specifika lösningar och dessa måste granskas ingående.

Riskanalysen är mycket viktig och i varje projekt har vi två analyser; en för reparbetet och en för riggningen. Jag blandar aldrig systemen utan låter de endast arbeta samtidigt.

För att vara säker på att alla, som arbetar med projektet, är insatta i riskanalysen och vet vilka risker som finns, är jag alltid ute på arbetsplatsen när projektet startar. För då kan jag säkerställa att alla vet vad som är viktigt och vad de ska ha extra koll på.