Nyheter

Allmännyttans tävling Årets bästa renoveringsprojekt – nu öppen för nomineringar

För att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt och hitta goda exempel ordnar Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt. Nytt för årets tävlingsomgång är ökad fokus på hållbarhet i renoveringar.

– I ett framgångsrikt renoveringsprojekt är alla vinnare, både bostadsbolagen, kommunen, klimatet och de boende, säger Sofia Heintz, expert på fastighetsutveckling och nyproduktion hos Sveriges Allmännytta.

Vilka får vara med och tävla?

– Alla byggherrar som äger och förvaltar hyresbostäder som har slutfört ett renoveringsprojekt under 2018 eller 2019 är välkomna att vara med.

– I år lyfter vi bevarandeperspektivet lite extra, hur man tar vara på kvaliteter i hus från olika tidsepoker, säger Sofia Heintz.

Tävlingen är öppen för alla hyreshusägare, även utanför allmännyttan

– Vi ser att det är viktigt att driva utveckling i hela branschen. Ju fler vi är som kan tillföra och dela kunskap desto bättre, fortsätter  Sofia Heintz.

Mer om tävlingen Årets bästa renovering

Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2018 eller 2019. Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans.

Nomineringar ska skickas in senast den 20 mars och tävlingsbidrag senast den 6 april.

Priset delas ut under festliga former vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Sundsvall den 27–28 maj. Där kommer också de tre toppnominerade bidragen att presenteras

Här är juryn:

Martin Erlandsson, forskare och expert på miljöanpassat byggande vid IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Granath Hansson, bostadsforskare vid KTH
Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon
Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på RISE samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Magnus Schön, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Kod Arkitekter

Bild av Jürgen Diermaier från Pixabay