Nyheter

Bonava har startat produktionen av bostäder i Umeås nya stadsdel Tomtebo gård

Bonava har startat produktionen av 33 bostäder i Umeås nya stadsdel Tomtebo gård. Totalt planerar Bonava för 350 hem, fördelat på flera etapper med både bostadsrätter och hyresrätter. De första bostäderna förväntas överlämnas till kund under det andra halvåret 2021.

Vi har utvecklat Tomtebo gård tillsammans med kommunen genom en konstruktiv medborgardialog. Det är mycket glädjande att se det stora intresse som projektet får. Sedan säljstarten i november har över 40% av bostäderna sålts eller reserverats, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.

Tomtebo gård utvecklas utifrån Bonavas kundinsikter och ska bli ett barnvänligt bostadsområde med närhet till två nya förskolor och aktivitetsbaserade lekytor med naturtema.