Nyheter

Region Stockholm medlemmar i projektet Oslo-Stockholm 2.55

Region Stockholm har beslutat att bli adjungerade medlemmar i Oslo-Stockholm 2.55 och kommer att börja delta aktivt i bolagets arbete. Huvudstadsregionen hänvisar bland annat beslutet till att projektet skulle ha stora positiva effekter för den regionala utvecklingen och för klimatet.

– Det är viktigt och glädjande att Region Stockholm ökar sitt engagemang  för en bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, och nu tydligt kliver in i arbetet med att realisera projektet. Allt fler viktiga aktörer tar ställning och vill få den här järnvägen på plats så fort som möjligt, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55.

Allt fler reser mellan storstadsregionerna Stockholm och Oslo, vilket syns i antalet flygpassagerare och i det kraftigt ökande näringslivsutbyten som sker mellan regionerna. 1,4 miljoner flygresor görs mellan Oslo och Stockholm varje år. Svensk export till Norge ökar kraftigt samtidigt som antalet sysselsatta i norskägda företag i Stockholms län fördubblats de senaste tio åren.

– Relationen Oslo-Stockholm är redan idag stark men har potential att bli ännu starkare – en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle starkt bidra till mer utveckling i kombination med ett hållbart resande, säger Jonas Karlsson.

Tillväxt och samhällsplaneringsråd i Region Stockholm, Gustav Hemming (C), kommenterade beslutet i ett pressmeddelande:

”En anständig järnväg mellan Stockholm och Oslo kan flytta resor från flyg till tåg, skapa ett grönt tillväxtbälte genom Mellansverige och föra våra huvudstäder närmare varandra. Vi hoppas nu att vårt steg in i samarbetet leder till att Osloregionen också stiger på tåget och att regeringarna i Sverige och Norge tar chansen att stärka banden mellan våra länder”

Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i Klimatberedningen i Region Stockholm, kommenterade också beslutet:

”Det är helt orimligt att det görs 1,4 miljoner flygresor om året på en sträcka som bara är drygt 40 mil. Tåg på mindre än tre timmar till Oslo kräver små investeringar men ger stora vinster för både resenärerna och klimatet. Att spåren inte redan är på plats är helt obegripligt. Det här behöver bli av nu och jag hoppas att Region Stockholms engagemang kan skynda på processen”.

Bild av Michael Gaida från Pixabay