Nyheter

Småhusbyggandet nere på historiskt låga nivåer

Småhusbyggandet i Sverige sjönk under 2019 till under 10 000 påbörjade hus, en nedgång med 12 procent jämfört med 2018. Det visar nya siffror från SCB.

År 2017 uppgick antalet påbörjade småhus till 12 000. Sedan dess minskar nyproduktionen, stick i stäv med den faktiska efterfrågan; Sju av tio svenskar vill helst bo i ett eget ägt småhus. Om fler hade möjlighet att köpa ett småhus exempelvis när man bildar familj så skulle fler lägenheter i flerbostadshus frigöras till unga som söker sitt första egna boende och andra grupper som i första hand efterfrågar ett billigt och flexibelt boende.

– Detta är en låg siffra såväl historiskt som jämfört med andra länder och motsvarar inte det behov som finns i Sverige. Totalt påbörjades ca 49 000 bostäder i Sverige, vilket är lägre än det behov Boverket bedömer finns. 70 procent av befolkningen vill helst bo i småhus och det låga småhusbyggandet måste därför ses som ett misslyckande, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, och fortsätter: 

– Givet att småhus är den mest eftertraktade bostadsformen, oavsett var i landet man ställer frågan, och att bostadsformen är den mest ekologiskt och socialt hållbara är det fortfarande så att det ständigt planeras för få småhusområden, för lite trädgårdsstad. Genomgripande förändringar behövs, både ifråga om kommunernas marktilldelning och ifråga om finansieringsvillkoren som idag omöjliggör för många människor att infria sina boendedrömmar.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

Bild av Lena Lindell från Pixabay