Nyheter

Förstärker sin tekniska avdelning med ny produktchef

Det är Jens Erneholt, tidigare teknisk rådgivare för WSP, som kliver in i rollen som produktchef på Sizes.

I takt med den växande efterfrågan och produktionen av Sizes hållbara bostäder utvecklar bolaget ständigt tillverkningsprocessen för att fortsatt möta kundernas högt ställda krav. Som utmanare av traditionellt byggande ser Sizes möjligheterna med digitalisering. Ökad effektivitet och fortsatt leveranssäkerhet. Jens Erneholt kliver in som produktchef och har betydande erfarenhet och kompetens för Sizes fortsatta utveckling.

Sedan sin produktionsstart i mars 2019 har bolaget vuxit med över 140 anställda, nya investerare genom en nyemission och en orderstock på över 1,4 miljarder SEK. Den höga efterfrågan innebär att Sizes arbetar aktivt med att effektivisera verksamheten i syfte att snabbt kunna leverera flexibla hem med modern arkitektur och hög kvalitet. Rekryteringen av Jens Erneholt syftar till att utöka Sizes expertis inom effektivisering och industrialisering av framtidens byggande.

– Sizes har en framåtlutad affärsmodell som redan nu förändrar byggbranschen. Kvalitativa trähus är en passion för oss, liksom effektivitet och digitalisering. Därför känns det extra roligt att välkomna just Jens. Med sin nyfikenhet, kompetens och erfarenhet kommer han att ta en nyckelroll i att tillsammans med oss utveckla byggandet till en kvalitet värdig 2020, säger Niklas Andersson, VD och styrelseordförande för Sizes.

Jens har över 15 års erfarenhet av byggbranschen, bland annat som projektledare på Skanska och Open House Production där intresset för industriellt byggande tog fart. Han har sedan dess varit engagerad i flertal projekt inom industriellt byggande i trä, mestadels genom sitt egna bolag där han bland annat agerat rådgivare till kommuner, konsulter och arkitekter. Han har de sista åren anlitats som föreläsare inom träkonstruktioner och är idag en stark ambassadör för ökad användning av trä som byggnadsmaterial. Jens kommer närmast från WSP där han varit teknisk rådgivare inom träkonstruktioner. Jens är utbildad byggnadsingenjör, civilingenjör och arkitekt med fokus på produktion.

– Jag ser fram emot att kunna påverka och utveckla framtidens industriella byggande. Sizes står inför en häftig uppskalning och det ska bli en fantastisk utmaning att få vara med på denna resa, säger Jens Erneholt, tillträdande produktchef för Sizes. 

Jens tillträder som produktchef den andra mars 2020.