Nyheter

”Upphör med diskrimineringen av hyresrätten”

Det finns stora behov av konkreta åtgärder för att ge fler tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden – det kommer Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand framföra när han i dag träffar statsministern och bostadsministern under ett bostadspolitiskt samtal på regeringskansliet.

Det behöver byggas fler bostäder för att matcha behovet och hushållen måste också ha råd att efterfråga de bostäder de behöver, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta välkomnar att investeringsstödet återinförs. Det möjliggör för de allmännyttiga medlemsföretagen att bygga på platser där det annars skulle vara svårt att göra investeringar med positivt resultat. Det är dock långt ifrån tillräckligt för att komma tillrätta med bostadsbristen.

– Den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten måste upphöra. Det skulle avsevärt öka möjligheten att bygga nya bostäder till rimliga hyror och bidra till en ökad rörlighet mellan upplåtelseformerna. Resurssvaga hushåll behöver samhällets stöd för att kunna efterfråga lämpliga lägenheter, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Här är tre angelägna åtgärder som staten bör vidta för att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion och bidra till att det bostadspolitiska målet uppnås.

  • För att underlätta att industrialiserat byggande måste de tekniska egenskapskraven på bostäder vara samma i alla kommuner. Förslaget från Kommittén för modernare byggregler att införa en ny myndighet, Byggkravsnämnden, som ska ge förhandsavgöranden om samtliga tekniska egenskapskrav vid nybyggnader och även vissa utformningskrav, kan vara en möjlig lösning.
  • Bostadsbidragen bör höjas snarast så att de står i rimlig relation till dagens hyresnivåer och en möjlighet för bostadssökande att erhålla en statlig hyresgaranti bör inrättas. Med höjda bostadsbidrag och en hyresgaranti får låginkomsthushåll bättre möjligheter att efterfråga bostäder som de själva väljer.
  • Den skattemässiga diskrimineringen av hyresrätten måste upphöra och ersättas med balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna. Det kommer att avsevärt öka möjligheten att bygga nya bostäder till rimliga hyror och bidra till en ökad rörlighet mellan upplåtelseformerna.

Här kan du läsa Anders Nordstrands budskap inför dagens bostadspolitiska samtal i debattartikeln Stoppa byggprisrallyt – bygg för vanligt folk på Aftonbladet Debatt.