Nyheter

RA Bygg AB bygger ny skolbyggnad och idrottshall för Hemsö

RA Bygg AB, som ingår i Zengunkoncernen, har slutit avtal om uppförande av ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö. Skolan byggs i Bagartorp, i stadsdelen Järva i Solna kommun.

RA Bygg har sedan tidigare ansvaret för inledande projektering i samverkan med Hemsö. Uppdraget har nu utökats med byggnation av byggnaderna, vilken kommer att genomföras som totalentreprenad i samverkan.

Skolbyggnaden och dess lokaler får en yta om cirka 3350 kvm och ska inrymma 360 högstadieelever. Idrottshallen blir cirka 1500 kvm. Byggnaderna beräknas stå klara i juni 2021.

– Samhällsfastigheter är ett viktigt och mycket intressant område där vi har ambitionen att vara en framstående aktör. Vi ser det som ett framtidsområde som Zengunkoncernen ska vara med och utveckla, kommenterar Sture Nilsson VD för Zengunkoncernen.

– Vi har jobbat med projekteringen sedan våren 2019 och jag är mycket glad över att vi fått förtroendet att nu ta projektet vidare in i produktionsfasen tillsammans med Hemsö, säger Mick Salonen Högberg, VD för RA Bygg.

Hemsö Fastighets AB äger samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

– Hemsö investerar mycket i skolor och äldreboenden över hela Sverige och detta projekt är en del av denna satsning. Hemsö har byggt många skolor både i Sverige och på Hemsös övriga marknader (Finland och Tyskland). Hemsö vet hur man projekterar och bygger för att skapa moderna, flexibla och hållbara lösningar, säger David Magnusson, Projektchef på Hemsö Development AB.