Nyheter

Laholm: Nya Skottorpsskolan byggs av Skanska

Skanska har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Laholm om att bygga nya Skottorpsskolan. Uppdraget innefattar rivning, renovering samt uppförande av en ny skolbyggnad. Kontraktet är värt cirka 130 miljoner kronor.

Skanska ska inledningsvis uppföra en ny byggnad som ska inhysa förskola med plats för 80 barn. Den kommer att byggas samman med skolan för att möjliggöra samutnyttjande av gemensamma delar såsom matsal, teknikrum med mera. För att möjliggöra framtida förändringar utformas byggnaden flexibelt så att den kan konverteras till skolbyggnad om det skulle visa sig behövas. Den nya byggnaden ska stå färdig under hösten 2021.

Befintlig skolbyggnad kommer delvis att rivas och sedan byggas ut för att kunna ta emot 320 elever i låg- och mellanstadieålder. Renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2022. Eleverna kommer att kunna gå kvar i skolan under renoveringstiden.

Den nya byggnaden kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och projekteras enligt Feby 18, Guld, vilket motsvarar energikraven för passivhus.

Byggstart är planerad att ske i mars.