Nyheter

Ny tävling för byggindustrin

Tävlingen Årets Nyproduktion ska belysa de faktorer som formar ett lyckat projekt, både ur byggherrens, hyresgästernas och samhällets perspektiv. Sveriges Allmännytta vill sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt och samtidigt ta reda på vem som bygger bäst i Sverige.

– Det finns så mycket att lära från lyckade projekt. Vi vill lyfta upp det som både allmännyttan och många andra gör så bra, alltså hur man bygger bostäder som bidrar till bra boendemiljöer, säger Sofia Heintz nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

– Sveriges Allmännytta har snart i 10 år drivit produktivitetsutveckling av byggandet och pressat priserna med våra ramupphandlade Kombohus. Med den här tävlingen tar vi ett nytt steg för lyfta all den kompetens och innovationsförmåga som byggherrar runt om i Sverige besitter, säger Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på Sveriges Allmännytta.

– Vi vill vaska fram framgångsfaktorerna i de bästa projekten och hur man har gjort. Sedan ska vi dela med oss av den kunskapen så att vi alla kan lära av varandra, säger Sofia Heintz.

Nominera ett projekt

Tävlingsbidraget ska vara slutfört under 2018 eller 2019. Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans. Nomineringar ska skickas in senast den 20 mars och tävlingsbidrag senast den 6 april.

Allmännyttan är en samhällsbyggare att räkna med och vi vill genom tävlingen locka fram goda exempel på de innovativa lösningar, metoder och tankesätt i byggandet som bidrar till ett hållbart samhälle, säger Jonas Högset.

Prisutdelning i Sundsvall

Priset delas ut under festliga former vid Sveriges Allmännyttas Fastighetsdagar i Sundsvall den 27–28 maj. Där kommer också de tre toppnominerade bidragen att presenteras.