Nyheter

Säljer fastigheter i Huskvarna

Lundbergs Fastigheter har tecknat avtal med Tegula Björnen Laxen AB om försäljning av två fastigheter i Huskvarna. Köparen tillträder fastigheterna den 31 mars 2020.

Fastigheterna Laxen 10 och Björnen 10 består av 69 bostäder med tillhörande garage och parkeringsplatser. Försäljningen genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde
om 97 mnkr, vilket överstiger gjorda fastighetsvärderingen per sista december med ca. 24%.

Bild av Jonathan Petersson från Pixabay