Nyheter

Eskilstuna Kommunfastigheter och NCC bygger vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

NCC ska tillsammans med Eskilstuna kommunfastigheter AB bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter vid Trumslagargården i Eskilstuna. Ordern uppgår till cirka 170 MSEK.

– Behovet av vård- och omsorgsboenden ökar i Eskilstuna. Därför bygger vi ut Trumslagargården med ett modernt och tryggt boende. Vi bygger för framtiden med fokus på Eskilstunabornas behov, energieffektivitet och hållbara materialval, säger Jim Berglund, projektledare på Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Uppdraget innebär en tillbyggnad av ett vård- och omsorgsboende intill Trumslagargårdens nuvarande anläggning nära Mälarsjukhuset. Tillbyggnaden omfattar cirka 8 000 kvadratmeter och kommer att bestå av 80 boenderum samt personal- och supportutrymmen.

Huset får putsade fasader i en mörkare varmgrå färg. Ytterväggar vid balkonger och entréer kläs med träpanel. Vid balkonger och uteplatser placeras spaljéer av trä som stöd för växter, insynsskydd och solavskärmning.

Byggnaden projekteras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval.

– Vi bygger även ett äldreboende vid Öster Mälarstrand i Västerås och i Sörmland pågår ny- och ombyggnationer på regionens tre sjukhus. NCC har lång erfarenhet av att bygga framtidssäkra, flexibla och hållbara miljöer inom vård- och omsorg som utgår från behoven hos både den enskilde och personal, säger Anders Lindkvist, affärschef NCC Building Sweden.

Projektering har påbörjats och markarbeten beräknas starta under våren 2020. Boendet beräknas stå klart våren 2022.

Ordervärdet om cirka 170 MSEK registrerades i det fjärde kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

Foto: Jan Norrman