Nyheter

Byggandet av ett hus under två år påverkar klimatet lika mycket som drift i 50 år

– Eftersom byggskedet inte har varit reglerat i lagstiftningen så är det en ny fråga för branschen där vi behöver jobba mest. Det sade Skanskas projektledare för klimatneutralitet, Agneta Wannerström, till Svensk Byggtidning vid ett frukostmöte på fredagen på Rambolls kontor i Stockholm. Tema var Parisavtalets 1.5-gradersmål för global uppvärmning.

Klimatinitiativet Exponential Roadmap och strategipubliceringen ”1.5 Playbook” var utgångspunkt för fredagsmorgonens frukostseminarium om strategier för att leva upp till målet om 1.5 graders global uppvärmning och klimatneutralitet år 2050.

Boken bygger på insikten om det nödvändiga i att varje 10-årsperiod halvera koldioxidutsläppen för att nå det klimatneutrala slutmålet. Ungefär hälften av klimatpåverkan i bygg- och fastighetsbranschen kommer från byggskede och drift.

– Det väger lika tungt. Men eftersom ingenting har styrt byggskedets klimatpåverkan så är det branschens nya fråga. Där har vi nu fokus för att skapa skillnad, sade projektledare Agneta Wannerström på Rambolls frukostseminarium.

När Skanska tittar på klimatpåverkan i byggskedet så är resultatet att ungefär 85 procent kommer från tillverkning av byggmaterial från leverantörer.

– Där har vi lärt oss att de största materialutmaningarna i klimatfrågan är cement, betong och stål, asfalt och våra fossila bränslen, tillade Agneta Wannerström.

Betong och asfalt

En byggkoncern av Skanskas storlek kontrollerar och producerar själv en stor del av värdekedjan. Insikten om byggmaterialens klimatpåverkan påverkar därför även den egna materialutvecklingen i hållbar riktning. Det gäller exempelvis betong, ”där cement är den stora boven”, och asfalt.

– Det vi har gjort nu är att utveckla en ny betong med ända upp till halverad klimatpåverkan. Det är en ny produkt som vi har lanserat och försöker öka användningen av.

Även när det gäller asfalt ser Agneta Wannerström och Skanska en ”otrolig potential” för att styra om till minskade koldioxidutsläpp.

– Vi kan tillverka asfalt med 75 procent lägre klimatpåverkan. Genom att cirkulära gammal asfalt och använda förnybara bränslen i asfaltverken. Tekniken finns, men den används inte fullt ut. Regler, vanor och standardlösningar gör dock, enligt Agneta Wannerström, att existerande teknisk potential för minskad klimatpåverkan ännu inte används fullt ut.

– Mycket finns, och mycket teknik är runt hörnet. Men du måste våga satsa och göra de investeringar som krävs!

Klimatneutralt 2045

Enligt Parisavtalet ska utsläppen vara nere på noll och den globala uppvärmningen minska till 1.5 grader om de mest förödande klimatpåverkningarna ska undvikas.
Skanskas mål är att vara en multinationell ”klimatneutral” byggkoncern år 2045.

Text: Thomas Andersson

Bild av Ri Butov från Pixabay