Nyheter

NKI-Kyl installerade nya kylrum åt Blomsterlandet i Örnsköldsvik

I den nyöppnade Blomsterlandet butiken i Örnsköldsvik fick NKI-Kyl i uppdrag att installera kylan till de två kylrummen.

Kylrummen är till för snittblommorna och gör så att de håller sig fina längre i butiken.

NKI-Kyl installerade en Profroid Quiet CO2OL MT50 WCO som drivs på CO2 som köldmedium. CO2 är en hållbar lösning som ger väldigt låg miljöpåverkan. Kylmaskinens överskottsvärme återanvänds dessutom i andra delar av butiken, genom att kylmaskinen är vätskekyld och kopplad mot den kalla sidan på fastighetens värmepump

Genom systemlösningen med konstant kallt vatten på gaskylaren uppnår vi en hög verkningsgrad vilket ger en låg energiförbrukning för butiken, säger Stefan Grundström, VD på NKI-Kyl.