Nyheter

K2A förvärvar studentbostäder i Sundsvall

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Sundsvall Grönborg 6 från det kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 55 Mkr. Tillträdesdag är den 1 april 2020 då även köpeskillingen erläggs. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten omfattar två byggnader som helrenoverades 1998 respektive 2009 och innehåller 80 studentbostäder och fyra lokaler med en uthyrningsbar area om cirka 2 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 4,3 Mkr på årsbasis.

– Med detta förvärv stärker vi närvaron ytterligare i Sundsvall med en fastighet centralt och i direkt anslutning till Mittuniversitetet. Vi har två andra projekt på orten som förväntas färdigställas under 2022-23 och sammanlagt kommer K2A att ha ett starkt erbjudande om cirka 500 studentbostäder inom några år, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.