Nyheter

Träbyggnadskonst – den skandinaviska effekten

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag vad gäller byggande i trä, såväl inom arkitektur som byggnadskonstruktion. Just nu pågår ett gemensamt utvecklingsprojekt i modernt träbyggande mellan Tyréns, Sven Tyréns Stiftelse och studenter på Harvard University Graduate School of Design som undervisas av adjungerad professor Jennifer Bonner och professor Hanif Kara.

– Det är riktigt kul att Harvard blickar mot Sverige och Tyréns i den här frågan. Internationellt anses Sverige ligga långt fram i träbyggandet. I Sverige och norra Europa har flera stora trähustillverkare utvecklats under många år och intresset har ökat i takt med utveckling av klimatmålen, säger Ove  Nilsson, projektansvarig på Tyréns.

Harvard University Graduate School of Design, under ledning av professor Hanif Kara och adjungerad professor Jennifer Bonner, genomför en studio med 14 elever som fördjupar sig i trä som material. Tyngdpunkten ligger inom området med korslimmat virke och högre hus.

– Studion kommer undersöka om det finns en ”Skandinavisk effekt” kring innovation och utveckling inom träbyggnadskonst. Vi vill studera byggandet med trä utöver vad ingenjörerna och tillverkarna redan gör, för att utforska bredare frågor som estetik, skönhet, påverkan på omgivningen och människor i syfte att engagera fler arkitekter och formgivare berättar Jennifer Bonner, adjungerad professor på Harvard University Graduate School of Design och arkitekt på Mall Architects.

– Eleverna gör ett tio dagars studiebesök i Sverige under februari för att studera modernt svenskt träbyggande och fördjupa sig i den svenska kulturen, säger Hanif Kara, professor i Architectural Technology på Harvard University Graduate School of Design och Design Director på AKT II.

Vistelsen i Sverige planeras och leds av medarbetare från Tyréns och består av föreläsningar och studiebesök i Stockholm och Skellefteå. Gruppen besöker bland annat pågående träbyggnadsprojekt i Skellefteå och Martinsons limträfabrik i Bygdsiljum.

– Det finns flera fördelar hos trä som talar för att trä kommer att få en större användning på svensk marknad men också internationellt. Bland annat är trä som material förnybart och lagrar koldioxid vilket kan bidra till att skapa ett mer miljömässigt hållbartbyggande, säger Ove Nilsson.

En del av studion kommer att innehålla ett symposium, ”Mass Timber: Beyond Instrumentality and Technology” som hålls på Harvard University i Boston den 10 april 2020 och vänder sig till inbjudna arkitekter, konstruktörer, utvecklare och träbyggnadstillverkare.

Genom utbytet med Harvard stärks Tyréns kompetens och position ytterligare inom träbyggande.

Sven Tyréns stiftelse (STS) medfinansierar studiebesöket och den svenska delen i projektet finansieras av STS.

Bild av M W från Pixabay