Nyheter

VVS tar plats i Arkitektens handbok

I nästa utgåva av Arkitektens handbok, som lanseras i dag, finns för första gången ett kapitel om plats för installationer med.

– Det är ett stort steg mot bättre och säkrare VVS-installationer, säger Fredrik Runius, teknikansvarig Säker Vatten.

VVS-installatörer råkar ofta ut för problemet; det finns inte plats för att göra optimala installationer. Följden blir nödlösningar, ibland till och med undantag från branschreglerna. Tyvärr händer det alltför ofta även i nybyggnationer.

– Genom att arkitekterna får verktyg om hur mycket utrymme som behövs, kan de planera för VVS-installationer och rita in plats för installationer i tidiga skeden. Då kan många nödlösningar och ibland felaktiga installationer undvikas, säger Fredrik Runius.

Arbetet med innehållet i Arkitektens handbok är väl förankrat. Det startade med SBUF projektet Arkitektens hjälpmedel, som omfattade framtagande av hjälpmedel för att arkitekter i ett tidigt skede ska kunna utforma våtrum och schakt så att tappvatteninstallationer kan utföras på ett korrekt sätt.

– Vi är väldigt glada att få in information om säkra vatteninstallationer och den plats som krävs i Arkitektens handbok. Det är ett stort steg mot färre vattenskador och minskad risk för bakterietillväxt i installationer! menar Fredrik Runius.

På hemsidan säkervatten.se finns det under fliken ”Bygga Rätt” exempel på olika väggtyper som anger minimimått för olika typer av installationer. För att ytterligare underlätta för arkitekter att rita in rätt utrymme för installationer, har Säker Vatten tagit fram typbadrum.

Arkitektens handbok ges ut av Studentlitteratur.

Bild av Brett Hondow från Pixabay