Nyheter

Nu går startskottet för Natrium vid Göteborgs universitet

Nu går startskottet för den nya byggnaden som ska samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget. Akademiska Hus satsar cirka 1,8 miljarder kronor i projektet som ska stå klart våren 2023 och vars namn offentliggjordes för första gången idag – Natrium. 

Med en sprängning markerades idag starten av den nya byggnaden vid Göteborgs universitet. Genom bygget av Natrium börjar den södra delen av Medicinareberget att förtätas i syfte att skapa ett sammanhängande campus med stärkta kopplingar mellan Naturvetenskapliga fakulteten och medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin. Utöver nybyggnationen om 32 000 m2 omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 m2 av den befintliga Medicinarelängan. Totalt gör satsningen det möjligt för cirka 3000 studenter och 600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper samt fakultetskansliet för naturvetenskap att lämna sina nuvarande lokaler och för första gången samlas på en gemensam plats.

– Göteborgs universitet är inne i ett historiskt skede när det kommer till lokaler. Tillsammans med Akademiska Hus skapar vi hållbara, attraktiva och tvärvetenskapliga miljöer för framtidens forskning och utbildning. Natrium kommer bli en viktig mötesplats med korta avstånd mellan naturvetenskaplig och medicinsk forskning och utbildning, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Natrium ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov.

– Vi är glada över att bygget av Natrium nu är igång. Med den nya byggnaden tar vi ett viktigt steg framåt för att tillsammans med Göteborgs universitet göra Campus Medicinareberget till en än mer hållbar, attraktiv och levande campusmiljö i kunskapsstaden Göteborg, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Natrium planeras stå klar för inflyttning under våren 2023.