Nyheter

Fastighetsägarna lanserar checklista för att förebygga kriminell verksamhet i lokaler

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar en vägledning och checklista för tryggare lokaluthyrning. Syftet är att underlätta för fastighetsägare som hyr ut lokaler att säkerställa att uthyrningen sker till seriösa hyresgäster och minska risken för att kriminella etablerar sig i lokalerna.

Lokaler som används för brottslig verksamhet har en stor inverkan på tryggheten på en plats, såväl för fastighetsägaren och dess personal, som andra hyresgäster, boende och besökare.

Det är viktigt att göra noggranna kontroller innan en uthyrning påbörjas. I värsta fall kan kriminella etablera sig i lokalerna och det är ofta svårt att bli av med en illa fungerande lokalhyresgäst.

För att säkerställa att man som fastighetsägare hyr ut lokaler till seriösa hyresgäster är det viktiga att vara proaktiv, göra noggranna kontroller och skriva tydliga och välformulerade hyreskontrakt.

Checklistan innehåller 9 tydliga steg som underlättar kontroll och kontraktskrivande

  1. Kontrollera avtalsparten noga. Be om affärsplaner och budget
  2. Hämta information från Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogden
  3. Använd Ekobrottsmyndighetens checklista mot oseriösa aktörer
  4. Ta en kreditupplysning
  5. Fundera på om det behövs särskild säkerhet, som bankgaranti, deposition eller borgensåtagande
  6. Skriv ett tydligt och välformulerat lokalhyreskontrakt
  7. Var noga med att ange ändamål för uthyrningen
  8. Reglera viktiga förutsättning som exempelvis öppettider och alkoholservering
  9. Överväg att ta med en äganderättsklausul i hyreskontraktet