Nyheter

Kulturhus och 1 500 nya bostäder i Bergsjön

Kulturhuset, ett förtätat stråk mellan Rymdtorget och Komettorget, och ett helt nytt bostadsområde som planeras på gränsen mot Utby.

Vi tog ett snack med stadsbyggnadskontoret för att få reda på senaste nytt om stadsutveckling i Bergsjön. Och det är mycket på gång!

Bergsjön växer. Under de kommande åren kommer över 1500 nya bostäder byggas i stadsdelen, om allt som nu planeras blir verklighet. Vi ringde upp Martin Steen, som är planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, och bad honom berätta om några av projekten.

Just nu pågår arbetet med detaljplanen för stråket mellan Rymdtorget och Komettorget, som planeras inom ramen för Bergsjön 2021-samarbetet. I denna omfattande plan ingår bland annat 700 nya bostäder, en eventuell utbyggnad av Bergsjöskolan, tre nya förskolor och möjligen också ett nytt torg – ”Stjärntorget” – vid foten av Universumsbacken.

– Det är det vi jobbar mest med just nu. I april 2020 ska vi ha en plan färdig för samråd, vilket innebär att Bergsjöborna kan se vad som planeras och komma med synpunkter, säger han.

Kulturhuset byggs i vår

Men byggprojektet som ligger allra närmast i tiden är det nya kulturhuset som ska byggas vid Rymdtorget. Där räknar det kommunala fastighetsbolaget Higab, som bygger, att komma i gång med bygget under första kvartalet 2020. Kulturhuset kommer att bli cirka 2500 kvadratmeter stort, och ska bland annat innehålla bibliotek, musikstudio och festlokal.

I samband med kulturhusbygget kommer också en förskola att byggas och den del av torget som ligger vid busshållplatsen att rustas upp.

– I dag är det en lite odefinierad plats, som ska få en mer omsorgsfull utformning med exempelvis nya planteringar, säger Martin Steen.

300 nya bostäder mot Utby

Dessutom håller man på att starta arbetet med en ny detaljplan mellan Gärdsås och Utby. Där planeras 300 bostäder i olika former – radhus, enbostadshus och flerbostadshus – och en förskola med sex avdelningar. Tanken är att den nya bebyggelsen ska knyta samman Bergsjön med Utby.

30 av de 300 bostäderna kommer att vara bostäder med särskild service för personer med funktionshinder. Förutsatt att inga hinder uppstår längs vägen tror Martin Steen att en detaljplan för området skulle kunna vara klar 2021, vilket innebär att de nya bostäderna är klara för inflyttning tidigast 2022.

Här byggs det också

• Vid Zenitgatan och Kosmosgatan strax norr om Bergsjöbadet bygger Balder totalt 230 nya bostäder i projektet Bergsjö Småstad

• Vid Merkuriusgatan i Östra Bergsjön bygger Egnahemsbolaget och Familjebostäder cirka 150 lägenheter med planerad inflyttning nästa år.

• På Siriusgatan planerar Familjebostäder att bygga 250 nya bostäder i samband med renovering av befintliga fastigheter.