Nyheter

Startskott för miljardsatsning vid Göteborgs universitet

Akademiska Hus och Göteborgs universitet startar bygget av en ny byggnad för Naturvetenskapliga fakulteten vid Medicinareberget den 6:e februari.  Ceremonin inleds med en sprängning och dagen till ära offentliggörs även den nya byggnadens namn.

Akademiska Hus investerar cirka 1,8 miljarder kronor i projektet som med sina 34 000 m2 ska samla stora delar av Naturvetenskapliga fakulteten under samma tak, i direkt anslutning till Sahlgrenska akademin.

Här skapas avancerade forskningsmiljöer, rum för lärande och trivsamma arbetsplatser för cirka 3000 studenter och 600 medarbetare. Byggnaden och dess placering ger ökade förutsättningar att utveckla utbildning och forskning inom life science samt nya möjligheter till spännande forskningssamarbeten.

Skiss: Kanozi Arkitekter