Nyheter

Fortsatt växande byggmaterialhandel

Den positiva tillväxten i den byggrelaterade detaljhandeln verkar ha fortsatt med oförminskad styrka 2019, enligt NAVET Analytics löpande månadsindikatorer.

Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics, kommenterar materialet:

– Statistiken vi analyserat pekar på att omsättningsökningen under föregående helår uppgick till strax över 3 procent. Trenden speglar den positiva utvecklingen för den växande volymen ombyggnad och underhåll. Dessa typer av projekt gynnar den lokala bygghandeln medan större nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning, inte berör bygghandeln på samma sätt.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & prognoser

Bild av analogicus från Pixabay