Nyheter

All Inclusive- framtidens hyresrätt?

Tänk om människor kunde skippa flygresan och bo som på hotell, fast hemma året runt. Den tanken utvecklar Boinstitutet i en ny studie, där tre av Sveriges största charterbolag intervjuats för att ta reda på vad bostadsföretagen kan lära av hotellbranschen.

– Genom att samla och använda erfarenheter från hotellbranschen kan hyresrätten bli mer att­raktiv, både som investering och ur kvalitetssynpunkt för hyresgästerna, samtidigt som fler väljer att spendera mer ledig tid i bostadsområdet, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet.

För att besvara frågeställningen:

– Vilka erfarenheter från hotellbranschen och all inclusive är applicerba­ra på utvecklingen av hyresrätter?

har analysföretaget Spacescape på uppdrag av Boinstitutet intervjuat representanter från Sveriges tre största charterbolag; Ving, TUI och Apollo. För att komplettera deras perspektiv har Spacescape även pratat med designbyrån BAS, en forskare inom kulturgeografi och turism samt konceptutvecklare för hotell och turism i Sverige.

Ladda ned rapporten här

Sex saker bostadsbranschen kan lära av hotellbranschen:

1. Gästvänlighet och gästfrihet

För hotellen är gästvänlighet och relationsbyggande avgörande för att kunden ska komma tillbaka. Med synligare fastighetsvärdar, digital kundservice med chattfunktion och tätare uppföljning kan hyresvärden ge ett mer välkomnande intryck, där hyresgästen känner sig sedd. Med små medel, musik och dofter går det även att skapa en mer harmonisk miljö som ger hemmakänsla utan att det leder till högre hyra.

2. Faciliteter och tjänster

Hotellen har i regel ett bredare utbud av service och tjänster än bostadsföretagen. Bland de mest efterfrågade är pool, gym, barnklubbar och barnpassning. För att stärka hyresrättens attraktivitet skulle bostadsföretagen kunna erbjuda ett baspaket, som varierar utifrån boendes behov med möjlighet att göra tillägg. På så sätt kan man differentiera priserna vilket möjliggör för hushåll med olika betalningsförmåga att bo i samma byggnad.

3. Livsstils- och målgruppsinriktat

Hotellen erbjuder alltid koncept utifrån målgruppers intressen, exempelvis sport, hälsa eller äldre och barnfamiljer, vilket underlättar för kunden att välja ett boende som passar dem. Förutom att lyfta fram tryggheten och bekvämligheten som det innebär att hyra sitt boende skulle bostadsföretagen kunna ta fram koncept som möter behov och preferenser för olika grupper och skeden i livet, exempelvis koncept för miljöintresserade som vill leva mer hållbart.

4. Nära en gemenskap

Platser att träffa och lära känna grannar på är en viktig beståndsdel på resortsen, där gemensamma ytor, poolområden, lobbys eller lokaler för underhållning fyller en viktig funktion. För att få motsvarande kvalitéer i hyresrätten utan att det medför högre kostnader skulle man kunna skapa mindre boytor till förmån för gemensamma och de­lade ytor. Hyresvärdarna skulle även kunna erbjuda hyresgäster sociala sammanhang genom intresseföreningar eller miniklub­bar inom bostadskvarteret, exempelvis trädgårdsklubb, yogaklubb, syklub­b, matlagningsklubb, osv.

5. Vardagsrum utomhus

Samtliga resebolag vittnar om en ökad efterfrågan på så kallat ”outdoor living” i betydelsen vardagsrumsmiljö utomhus, exempelvis stora balkonger eller takterrasser som blir som ett extra rum med matplats, solstolar och loungesoffa. De mer exklusiva hotellrummen har dess­utom en privat pool som nås från uteplatsen. Egen pool på gården eller kopplat till den egna uteplatsen skulle kunna vara ett populärt inslag, även bland boende i hyresrätt. För att förlänga den svenska utesäsongen skulle man kunna bygga inglasade och uppvärmda uterum/gårdar. Det är något som erbjuds redan idag, exempelvis av Bovieran, som är ett bostadsrättskoncept, för dem över 55 år.

6. Tryggt och roligt för barnen

En av de största målgrupperna för resebolagen är barnfamiljerna.Det innebär att koncepten inte bara fokuserar på lek och barnpassning utan att de också har ett helhetstänk som gör att platserna är säkra för barn att röra sig fritt på, utan uppsikt av vuxna. Av den anledningen leds inte trafik in på hotellområdena. Fokuset på barn och ungdomar är också tänkt att skapa förutsättningar för möten mellan olika indivi­der. För tonåringar finns t.ex. olika ungdomsklubbar. Barnfokuset och barnklubbarna underlättar även för de vuxna som får tid att träna eller läsa en bok. På det här området finns det mycket bostadsföretagen skulle kunna dra lärdom av, exempelvis att skapa bilfria utemiljöer och gator, för att kunna erbjuda sina hyresgäster ett attraktivt, bekvämt och tryggt boende.

Bild av Sevinos Erotokritou från Pixabay