Nyheter

Entrébyggnaden vid Södertälje sjukhus helrenoveras

Om drygt två år planeras den stå klar – den totalrenoverade entrébyggnaden vid Södertälje sjukhus. En investering som innebär nya vårdlokaler för dagkirurgi, jourrum och administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal. Beslutet togs i Fastighets- och servicenämnden samt i Locums styrelse under gårdagen.

– Södertälje sjukhus är ett av Sveriges modernaste sjukhus och nu genomför vi den sista etappen för att nå full effektivitet. Ombyggnationen möjliggör en ökning av dagkirurgin med 25 procent, vilket motsvarar 3 000 operationer. Samtidigt så innebär det också en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna med nya lokaler som exempelvis jourrum. Byggnaden ska bli själva navet i sjukhusets tre delar när den står färdig, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd och ordförande i Locum. 

Förutom nya vårdlokaler för dagkirurgi, jourrum och administrativa arbetsplatser för läkare och vårdadministrativ personal får entrébyggnaden nya övernattningsrum för anhöriga, omklädningsrum samt konferens- och utbildningsrum. I samband med ombyggnationen får sjukhuset även en modern huvudentré.

– Befolkningen i länet växer. Det här är ett glädjande beslut som skapar förutsättningar att ta emot fler patienter och möjlighet att bedriva god vård samtidigt som arbetsmiljön blir mycket bättre, säger Locums vd Anette Henriksson.

Beslutet att bygga om den gamla entrébyggnaden på Södertälje sjukhus togs i Fastighets- och servicenämnden och i Locum styrelse den 30 januari 2020. Totalrenoveringen planeras starta under våren 2020 och beräknas bli klar under våren 2022.

Södertälje sjukhus har genomgått en stor modernisering under de senaste åren. En ny behandlingsbyggnad med akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB/förlossning och avancerad operationsavdelning samt en totalrenoverad vårdbyggnad står klara sedan tidigare. Viktiga pusselbitar i framtidens hälso- och sjukvård.