Nyheter

NP3 köper fastigheter i Skellefteå, Västerås, Haparanda och Mora

NP3 har i fyra separata transaktioner förvärvat sex fastigheter, huvudsakligen med ändamål för industri- och logistikverksamhet, för ett fastighetsvärde om 169 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 21 900 kvadratmeter med en tomtareal om 57 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 17,9 miljoner kronor.

Tre av fastigheterna ligger i Skellefteå och en fastighet i vardera Västerås, Haparanda och Mora. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till drygt 3 år. Tillträde har skett under första kvartalet 2020 förutom fastigheten i Västerås där tillträdet beräknas ske senare under innevarande kvartal.