Nyheter

Circuitus lanserar ett cirkulärt byggkoncept med minimalt fotavtryck

I Vikensved utanför Växjö startar under våren 2020 bygget av Circuitus 2.0, som är en vidareutveckling av det runda passivhuset Circuitus. Med detta projekt är Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund tillbaka som byggherrar. Paret har tidigare kunnat ses i programmet ”Husdrömmar” av SVT.

Huset de uppför denna gång är inte runt, men det bygger på samma filosofi med ett minimalt ekologiskt fotavtryck och cirkulärt byggande. Siktet är inställt på att förändra småhusmarknaden med ett helt nytt koncept baserat på passivhustekniken.

– Det är ett unikt sätt att bygga hus som vi har utvecklat tillsammans med en arkitekt från Malmö och en tillverkare från Riga, berättar Simone Kreutzer Wesslund. Husen ska inte bara vara maximalt energieffektiva utan också en investering som lönar sig från dag 1.

Circuitus-husen består av återkommande limträelement som är CNC-frästa i fabrik för enkel och snabb montering. Konceptet halverar montagetimmarna på plats och kompenserar på så sätt för merkostnader som uppstår för större noggrannhet i utförandet, högvärdigare komponenter och en extra bra isolering.

– Erfarenheterna från vårt eget husbygge visar att de största problemen uppstod kring logistik, spill och dåligt organiserade arbetsrutiner. Dessa onödiga merkostnader kapar vi med vårt elementbyggsystem, därmed halverar vi byggtiden, förklarar Simone Kreutzer Wesslund.

Circuitus-husen klarar sig utan värmepump. I södra Sverige beräknas de beroende på placering och storlek ha ett årsvärmebehov mellan 1000-2000 kWh. Ett solcellspaket och en vinterträdgård ingår som standard. Dessutom kan man välja till komplementmoduler såsom cykelförråd eller bastu. Serien kommer att finnas i tre storlekar, 55, 79 och 96 kvm plus ett eller två loft.

Vad kostnaden blir kommer att stå klart först när pilothuset är byggt. Men de första kalkylerna visar att husen är så kostnadseffektiva att även byggherrar med mindre plånbok har råd att bygga. Huset i Vikensved är tänkt som ett visningshus där intresserade också kan provbo.

– Vi brukar säga att ett passivhus måste man uppleva för att förstå hur unikt konceptet är. Med detta pilothus kan vi erbjuda möjligheten att känna av vinter- liksom sommarkomforten och kvaliteten i alla detaljerna och materialet, säger Simone Kreutzer Wesslund.

Byggstarten är planerad för april 2020 och huset ska stå klart under sommaren. Ytterligare två Circuitus-hus kommer att uppföras i Linköping i höst.

Circuitus-konceptet har tagits fram med Boverkets stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder.