Nyheter

Joacim Sjöberg invald som ny ledamot i Wästbygg Gruppen

Vid en extra bolagsstämma i Wästbygg Gruppen den 23 januari utökades styrelsen när Joacim Sjöberg valdes in som ny ledamot. Joacim Sjöbergs huvudsakliga kompetensområden är förvärvs-, finans- och kapitalmarknadsfrågor efter 25 år inom investment banking på olika chefspositioner.

Idag arbetar han som rådgivare till snabbväxande bolag och med styrelseuppdrag, bland annat är han ordförande i Beijerinvest AB och Tendium Holding AB.

– Med Joacim Sjöberg får vi ytterligare bredd i styrelsen och ett gott stöd i frågor som är viktiga för Wästbygg Gruppens fortsatta tillväxt. Det känns mycket bra att ha honom ombord och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete, säger Jörgen Andersson, koncernchef och delägare i Wästbygg Gruppen.

– Jag tackar för förtroendet att få vara med på Wästbygg Gruppens fortsatta resa. Det är främst två faktorer som attraherade mig. Dels är det ett växande bolag i intressant bransch, där utvecklingsmöjligheterna är goda. Dels har koncernen engagerade ägare med en tydlig plan kring vad man vill med Wästbygg Gruppen och där jag kan bidra med mina erfarenheter, förklarar Joacim Sjöberg.