Nyheter

Bäddat för ett växande bostadsbyggande

Bostadsbyggandet fortsätter att minska i år och väntas, när året är slut, ha tappat 30 procent av volymen sedan toppåret 2017, men sedan vänder det. Detta spår NAVET Analytics, som varje kvartal tar fram en konjunkturrapport för den svenska och nordiska byggmarknaden.

Bostadsbyggandet fortsätter att minska i år och väntas, när året är slut, ha tappat 30 procent av volymen sedan toppåret 2017, men sedan vänder det. Detta spår NAVET Analytics, som varje kvartal tar fram en konjunkturrapport för den svenska och nordiska byggmarknaden.

Jens Linderoth, som är analysansvarig på NAVET Analytics menar att de signaler som kommer gällande konjunktur och penningpolitik tillsammans med de strukturella faktorerna och behoven ger förutsättningar för en försiktig vändning av bostadsbyggandet under 2021.

– Vi tror att 2020 blir bottenåret säger Jens. Det verkar som att konjunkturnedgången blir mindre dramatisk än vad som tidigare förutspåtts.

– I och med att Riksbanken har flaggat för en nollränta till 2022 tror vi också på en försiktig prisuppgång på bostadsmarknaden. Ett återinfört investeringsbidrag för hyresrätter ger dessutom stimulans till den typen av upplåtelseform. Bostadsbristen är fortsatt stor och 8 av 10 kommuner rapporterar om bostadsbrist. Vi har bara vid något enstaka år snuddat vid en behövlig långsiktig bostadsproduktion om man ska gå efter Boverkets beräkningar, avslutar Jens.

Källa: NAVET Anaytics

Bild av Alfred Derks från Pixabay