Nyheter

1 240 nya bostäder på östra Södermalm i Stockholm

Det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå ligger idag, ska Stockholms stad tillsammans med byggaktörerna bygga sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter.

Rivningen av bussdepån startade i juni 2018 och var klar sommaren 2019. De första bostadskvarteren börjar byggas 2020.

Byggstarter sker från under perioder mellan 2020-2022. Generellt brukar man räkna med att kvarter av den här storleken kan ta upp till 3 år att färdigställa.

Runt 2025 borde därför alla kvarter vara färdigbyggda.

Under juli 2019 påbörjades nästa etapp i ombyggnationen av gator i kvarteret Persikan. Stadens entreprenör är PEAB.

Arbete ska ske i Tegelviksgatan, Bondegatans nya förlängning, i nya förlängningen av Barnängsgatan samt den blivande Emelies Gata.

Vid arbeten i Tegelviksgatan ska gatan vara framkomlig. Gång- och cykelväg utmed Emelies gata hålls öppen under etappen, gatan är dock stängd för annan trafik. Parkeringsplatser utmed gator hålls tillgängliga i största möjliga utsträckning och återvinningskärl vid blivande Tummens tog ska vara tillgängliga.

Bondegatan har sänkts och den nya sträckningen innebär att vägen byggs ihop med Tegelviksgatan.

Under perioder kommer arbetet att innefatta sprängningsarbete.

Den här etappen beräknas vara klar under 2021.