Nyheter

En ny het affär – BST och Power Heat Sprinkler slås samman

BST inleder första kvartalet med en sammanslagning. Med syftet att stärka positionen som den marknadsledande sprinkleraktören i Sverige, sker en sammanslagning av två framgångsrika verksamheter inom sprinkler och brandskydd, BST och Power Heat Sprinkler.

Brandskyddskoncernen BST meddelade i förra veckan att de har gjort en sammanslagning med Power Heat:s sprinklerverksamheter. BST:s starka nationella etablering kompletteras ytterligare av Power Heat Sprinkler som framförallt bedriver verksamhet i sydvästra Sverige med kontor i Malmö och Göteborg. Både BST och Power Heat Sprinkler projekterar, installerar och utför service på brandskyddsanläggningar med fokus på aktiva släck- och sprinklersystem. BST har sedan tidigare även framgångsrikt utökat brandskyddsverksamheten med andra typer av brandskydd såsom SBA, gassläcksystem och portabla system för vård i hemmiljö.

– Man kommer att arbeta vidare i egen struktur, integration kommer ske lokalt i takt med att vi ser möjligheter att dra nytta av respektive organisationers styrkor. I bolagskulturerna ser vi stora likheter eftersom Power Heat Sprinkler liksom BST är specialiserade på sprinkler med en företagsstruktur som är lokalt förankrad hos kunder och medarbetare, uppger BST.

Vidare kommer Power Heat Sprinkler inte att fortsätta verka under eget varumärke utan övergår till BST inom ett par månader.

– Vi är mycket glada att vi har lyckats få till denna affär och knyta till oss många kompetenta och duktiga medarbetare samtidigt som vi även får tillgång till en fin projekt- och servicebas. Sammanslagningen stärker ytterligare BST:s position i Sverige som den marknadsledande sprinkleraktören, säger Peter Bühler, VD på BST.

– Denna sammanslagning ger oss stora möjligheter att fortsatt utveckla det företag som vi framgångsrikt byggt upp de senaste sex åren. Redan tidigt i processen insåg vi att sammanslagningen av BST och Power Heat Sprinkler var ett för oss naturligt nästa steg med stora synergieffekter, säger Erik Olsson, medgrundare av Power Heat Sprinkler.

Bild av Angelo Esslinger från Pixabay