Nyheter

KZ Group AB – Installatör av såväl säkerhetssystem som el- och styrinstallationer

KZ Bevakning & Säkerhetstjänst AB startade sin verksamhet redan 1975 och är idag ett etablerat företag i hela Skåne med omnejd. Sedan 1995 äger och driver Karl Zulawinski verksamheten. Under 2016 flyttade företaget sin verksamhet från Malmö till Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun. De nya lokalerna uppfyller högsta skyddsklass.

Företaget har idag ett 30-tal anställda med ett stort antal kompetenser vilket ger flexibilitet och ett effektivt resursutnyttjande.

Vi arbetar främst mot företag och offentliga sektorn som till exempel kommuner och landsting.

– De utgör 90 procent av uppdragen och den privata sidan är följaktligen liten. Vi utför bland annat arbeten på säkerhetsklassade objekt som exempelvis till- hör Domstolsverket, Malmö Stad och ett antal större elbolag, givetvis har vi allt från det minsta enmansbolag till de största AB. Vi har också ett växande antal kamerainstallationer på skolor, byggarbetsplatser och privata företag runt om i hela Skåne. För att möta kundens specifika behov använder vi vandalsäkrat skydd till kablagen och vi har en egen svetsverkstad där vi svetsar alla speciallösningar själva. Vår vision är att kunden ska kunna ha en enda kontakt och leverantör för all sin säkerhet. Dessutom har vi jourverksamhet 24 timmar om dygnet vilken man erbjuds ta del av som kund vid tecknande av serviceavtal, säger Nelson Lourenco, vd för KZ Bevakning & Säkerhetstjänst.

CERTIFIERAD

KZ är en certifierad anläggarfirma för såväl inbrottslarm som brandlarm. Företaget installerar och servar brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, CCTV-system, lås, galler och andra mekaniska skydd och säkerhetslösningar. Kunderna är såväl större som mindre företag, kommuner, stat, landsting samt flertalet byggherrar och tusentals privatpersoner i Skåne, Blekinge, Köpenhamns- och Göteborgsområdet.

Övertygelsen är att varje installation är unik och därav ska planeras utifrån sina förutsättningar. Tillsammans med kund utgår man från den aktuella situationen – vad som ska skyddas, hur lokalen bäst kan övervakas under dygnets alla timmar.

KUNDENS BEHOV


Genom att lyssna till kundens speciella behov och ständigt ligga i framkant avseende såväl godkända produkter som tekniska möjligheter skapas stabila, säkra och kundanpassade säkerhets- lösningar.

KZ har ett flertal behöriga ingenjörer certifierade för inbrottslarm, brandlarm och CCTV. I företaget finns givetvis också auktoriserad elinstallatör till förfogande som utför installationer inom styr och regler.

KZ utför installationer med egen personal som även är kontrollerad genom polisens belastningsregister. SBSC-godkända säkerhetsprodukter används i de fall då det krävs och är möjligt. Det garanterar att installationerna utförs på rätt sätt, med säker- het och hållbarhet i fokus.

SÄKRA ARBETSPLATSER


KZ är specialister på att säkra byggarbetsplatser, från etablering till slutbesiktning. En utvändig intelligent kamera med hög- talare gör att larmcentralen direkt kan avhysa inkräktare genom att berätta att polis och väktare är på väg. KZ har lösningar för att larma bodar, containrar, byggställningar samt tillfälliga utrymmen.

Kameralarmväskan är mycket efterfrågad och löser de mest krävande installationer med trådlösa kameradetektorer som klarar sig upp till 2 år på batterikraft.

PERSONLIG SÄKERHETSLEVERANTÖR


KZ är en personlig säkerhetsleverantör, vilket innebär att du får en personlig säljare, tekniker och installatör som tillsammans borgar för trygghet och kvalitet genom hela processen. Man erbjuder kunden en unik helhetslösning och som ensam leverantör står KZ för projektet från början till slut. Därmed säker- ställs kvaliteten genom alla led i installationen.

I installationerna ingår alltid utbildning med kunden i samband med att en anläggning överlämnas.

– För oss är det viktigt att betona vår tillgänglighet och flexibilitet. Vi är ett ganska litet företag med en personlig touch. Vi löser i princip allt som de stora kedjorna klarar. Vi löser det mesta och det vi inte kan så tar vi reda på det.

OBEROENDE


– Vi är helt oberoende och våra lösningar kan kopplas till samtliga larmcentraler. Vi är också en stor leverantör inom säkerhet på byggarbetsplatser. Här erbjuds även portabla kameralarmväskor som kan användas tillfälligt t ex då inbrott skett och man vill säkra upp lokalerna inför eventuellt nya inbrottsförsök. För större byggen finns även egenbyggda och självförsörjande containrar med master, kameror och IR som i princip kan placeras var som helst, säger Nelson Lourenco.

Mycket fokus ligger också på att erbjuda olika typer av lås- system där utvecklingen nu är att gå över till nyckelfria lösningar. KZ arbetar enbart med godkända och säkerhetsklassade produkter och är medlem i Säkerhetsbranschen.

KZ GROUP

– Idag förknippar många oss bara med larm. Vi håller just nu på att omvandla företagsnamnet till KZ Security Group AB som ska rymma de olika verksamheterna. Numera ingår även dotterbolaget KZ El & Styrautomation där man utför elinstallationer, styrinstallationer och automationsinstallationer för alla typer av ventilation.

Bolaget är underentreprenör till bland annat och exempelvis Lindab och Schneider, men tar även egna uppdrag. KZ har även en mycket engagerad och aktiv ägare. Entreprenören Karl Zulawinski är dagligen engagerad i verksamheten genom bland annat försäljning och projektledning.

BEHÖRIGHETER


KZ har dessa certifikat, tillstånd och behörigheter: Certifierad Anläggarfirma – Inbrottslarm Nr 11-75 Certifierad Anläggarfirma – Brandlarm Nr 13-25 Behörig ingenjör – Inbrottslarm Nr 08-233 Behörig ingenjör – Inbrottslarm Nr 15-573 Behörig ingenjör – Brandlarm Nr 12-91
Behörig ingenjör – CCTV Nr 17-266
Polistillstånd – A075.585/2017