Nyheter

Fokus Skärholmen nominerat till planpriset

Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen har nominerats till planpriset, Sveriges Arkitekters pris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad.

DREEM Arkitekter har i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor och tre andra arkitektkontor varit inblandade i stadsplanering för Vårholmsbackarna i Skärholmen. Planen är ett exempel på ”byggherredriven” detaljplan.

DREEM har även uppdraget att rita byggnaderna på två av tomterna i området. Fokus har varit att aktivera gaturummet mellan byggnaderna genom transparenta och aktiva bottenvåningar och radhus med förgårdsmark.

Läs mer om projektet på Dreem arkitekters hemsida, och läs juryns motivering till nomineringen här. 

Bild: Olof Eriksson