Nyheter

Thobias Leidenfors blir chef för Signalistens nya avdelning lokaler och parkering

Signalisten anställer Thobias Leidenfors som chef för att bygga upp företagets nya avdelning Marknad lokaler och parkering.

​Den nya avdelningen ska hantera uthyrning av Signalistens knappt 200 verksamhetslokaler och cirka 7 000 bilplatser. Avdelningen startar som en konsekvens av att Signalisten tar över uthyrning av Solna stads bilplatser från och med 1 juli 2020.

Thobias har lång erfarenhet av att arbeta med lokaluthyrning i fastighetsbranschen. Han kommer närmast från Stockholmshem där han varit områdesansvarig för uthyrning av kommersiella lokaler. Han har även arbetat på Brostaden (numera Castellum) och Balder.

– Jag ser fram emot att bygga upp avdelningen. Att få lära känna Signalisten, bekanta mig med fastigheterna och förutsättningarna i områdena. Jag vill fortsätta utveckla det goda samarbetet med lokalhyresgästerna och hitta bra sätt att lösa hyresbehoven hos olika kunder, säger Thobias Leidenfors.

– Att samla uthyrningen av lokaler och parkeringsplatser i en ny specialiserad avdelning effektiviserar vårt arbete. Vår ambition är också att solnaborna får en smidig och effektiv hantering av sina parkeringsbehov, säger Lars Jolérus, VD för Signalisten.

Thobias Leidenfors börjar hos Signalisten den 23 mars. Han kommer även att ingå i företagets ledningsgrupp.

Bild av Gerd Altmann från Pixabay