Nyheter

Forsen leder ombyggnad av Sergelgatan

Trängsel, hänsyn till befintliga hyresgäster och en flexibilitet som möjliggör sena anpassningar. Det är de största utmaningarna när Vasakronan nu bygger om området kring Sergelgatan i centrala Stockholm.

Forsen leder projektet, som innefattar ombyggnad av butiksytorna, de låga byggnaderna mellan höghusen och fyra våningar under mark.

Sergelgatan i Stockholm var Sveriges första riktiga gågata när den invigdes 1959. Men idag har den hamnat lite i skymundan, trots sitt centrala läge. Med nya butiker, restauranger och attraktiva kontor är målet att Sergelgatan ska återta sin position som Stockholms populäraste gågata. Därför skapas nu 25 000 kvadratmeter butiksytor och nya gångstråk.

För att detta ska kunna bli verklighet krävs ombyggnad och teknisk upprustning av låghusdelarna mellan fyra av höghusen men även renovering av garage, butiker och förråd under mark.

Projektet leds på CM, vilket innebär att Forsen går in och stärker Vasakronans projektorganisation. På så vis sparar man in på både tid och entreprenörspåslag samtidigt som flexibiliteten ökar, vilket är viktigt i det här projektet.

– Vi vet ju inte exakt hur hyresmarknaden kommer att se ut när allt är klart om tre år så det är viktigt att kunna göra anpassningar om det behövs, säger Kristian Brunnström, projektledare på Forsen.

De lokaler som byggs om ovanför mark är handelsytor, restauranger och kontor, där i stort sett skalet är det enda som blir kvar.

– Vi skapar nya, mer attraktiva lokaler för handel, restaurang, kontor och gym på samma ytor. Även den befintliga terrassen ska få ett lyft med målet att skapa folkliv och aktivitet mer permanent än tidigare.

Kvarteret med Hötorgsskraporna kännetecknar femtio- och sextiotalets stadsutveckling och är en central del av Stockholms stadsbild, så stor antikvarisk hänsyn måste tas vid renoveringen. Men de största utmaningarna är att hantera logistiken med de befintliga hyresgästerna och att helt enkelt få plats – framför allt under mark.

– Byggnaderna ska bli självförsörjande med bergvärme – idag värms de med fjärrvärme. Detta kräver att vi installerar en bergvärmeanläggning och borrar hela 63 hål nere i garaget. Och bara att få in borraggregatet är tufft. Det är oerhört komplext att byta samtliga installationer som försörjer höghusen och utföra provisorier så att det inte blir driftstopp. Det är många kvarsittande hyresgäster, fastighetsägare, grannar och parter som berörs, säger Kristian Brunnström.

Även transporterna kräver minutiös planering, då det är intensiv trafik runt omkring. Ombyggnaden kommer att ta en del av trottoaren i anspråk men biltrafiken påverkas i liten utsträckning.

Illustration: Vasakronan, Wester + Elsner