Nyheter

”State of the Art-moduler”: Västerås gör stor skolsatsning

Västerås stad inledde 2019 en satsning på sitt skolbestånd. Det gäller i allt från att lösa brist på skolplatser, alltför stora klasser samt skolor med renoveringsbehov. I denna långsiktiga satsning är tillfälliga skolor med hyrda moduler från PCS Modulsystem en viktig pusselbit för de mest akuta behoven.

– Att valet föll på PCS Modulsystem har naturligtvis som i all offentlig upphandling med priset att göra. Men också för att Västerås stad ville ha de bästa modulerna på marknaden. PCS erbjuder något av State of the Art, deras moduler är lite större, snyggare och har något bättre invändig komfort, säger Johan Falk, projektledare.

Sex skolor på en sommar

Den första stora satsningen gjordes från maj till början av augusti. Sex tillfälliga skolor etablerades med PCS Comfort, kvalitetsmodulerna med god ljudkomfort från PCS Modulsystem. Totalt skapades 19 klassrum för ca 500 elever som stod klara till höstterminen. I september växte ytterligare en skola upp och i november skapar 24 moduler en övervåning på en redan befintlig skolpaviljong. Totalt ingår just nu nio modulbyggda skolor och 29 klassrum i planeringen.

Johan Falk arbetar på konsultfirman PQ Projektledning och är anlitad av Västerås stad som ansvarig projektledare för hela denna skoletablering. Vi ställde några frågor om skolsatsningen till Johan:

Varför bygger Västerås stad så många skolor just nu?

– Det finns eftersatt behov av skolplatser i staden. Det har varit så ett tag, men nu tar man tag i problemet på allvar. Västerås har en ny politisk majoritet som gör en tydlig skolsatsning. Tillfälliga modulbyggda skolor är en bra lösning för de behov där det är omöjligt att hinna bygga permanent, säger Johan.

Vad tycker du om moduletableringar av tillfälliga skolor?

– Personligen tycker jag det är en bra idé. De löser snabbt ett akut problem. Dessutom är dagens moduler av väldigt hög kvalitet. De är dessutom det enda rimliga alternativ som står till buds när vi snabbt behöver fler skolplatser. Tillfälliga modulhus är däremot inte en lika bra lösning på lång sikt, det kan bli dyrt. Nu arbetar vi med tillfälliga bygglov i fem år, vilket är att betrakta som kort sikt. När vi planerar en permanent skola så är det för minst 20-30 år.

”PCS Comfortmoduler är State of the Art”

När det gäller moduler, kan du se skillnader mellan olika leverantörer?

– Nu har jag inte sett konkurrenternas moduler riktigt ingående. Men jag kan ändå konstatera att PCS Comfort är State of the Art när det gäller hyrmoduler för tillfälliga lokaler. De är lite större och håller högsta kvalitet. Pris är förstås alltid prio 1, men staden vill också ha en produkt som lever upp till deras höga kvalitets- och miljökrav.

Vilka krav ställer ni på de här tillfälliga skolorna?

– De måste, som alla nya byggnationer, uppfylla BBR-kraven inom främst brandsäkerhet och tillgänglighet. Det innebär att det ska finnas ramper, utrymningsvägar etc. Staden har även haft krav på viss inredning, viss bestyckning av lokalerna.

– Sedan är den inre miljön med ljudkomforten viktig. De äldre modulerna har varit ljudakustikkänsliga. Nu har ju PCS skapat moduler som ger bättre akustik i lokalen, vilket är högst fördelaktigt. Staden ställer strikta krav på ljudmiljön i skolan, även om alla moduler idag kan uppfylla de normala byggkrav som finns ändå. Just detta är viktigt för arbetsmiljön för lärare och elever.

Vad säger du till dem som tycker att man med god planering borde kunna klara sig med enbart permanenta skolor?

– Istället för att investera 300 miljoner konor i en ny permanent skola, är det många gånger bättre att med hjälp av moduletablerade tillfälliga skolor investera kanske en tiondel av kostnaden och sedan anpassa sig till utvecklingen. Annars blir det ett fruktansvärt slöseri, och man ska absolut vara ytterst försiktig, sparsam och eftertänksam med skattepengar.

Kan du se att modulbyggnader har någon gräns, när de inte passar eller blir för stora?

– Nej, det tror jag faktiskt inte. När jag tittar på de modulerna vi sätter upp, och jämför med de gamla byggnaderna på skolan så ser jag ingen större skillnad utvändigt. Och invändigt kommer förmodligen de nya upplevas ha högre kvalitet och bli mer attraktiva, säger Johan Falk.

PÅ bilden: Redan i början av september monterades den sjunde skolan på kort tid i Västerås stad. Här får Malmabergsskolan nya, fina klassrum.