Nyheter

Emrahus signerar avtal om två LSS-boenden med Hemfosa

Emrahus konceptutvecklar och bygger LSS-boenden i hela Sverige som är framtagna med hjälp av psykologer och andra experter. I Emrahus utveckling av LSS-boenden ligger det ett starkt fokus på den boendes behov och kognitiv tillgänglighet.

Hittills har Emrahus byggt 11 boenden från Lund i söder till Gävle i norr som står helt klara. Ytterligare 7 är i olika faser av projektering eller byggnation. Det är två av dessa som Hemfosa och Emrahus skrivit avtal om.

Avtalet gäller ett boende i Karlstad och ett i Örebro. Båda är på ett plan med 6 lägenheter i vardera, gemensamma ytor och personalutrymmen. För Hemfosa är det LSS-boende nummer 9 och 10 som de tar över från Emrahus.

– Hemfosa är en duktig förvaltare som delar våra värderingar om att det är sluthyresgästen som är den viktigaste. Vi bygger alltid våra boenden som passivhus det miljöperspektivet är viktigt även för Hemfosa. Det känns tryggt med någon som kompletterar oss med en kunnig förvaltning, säger Emrahus VD Robin Berkhuizen.

Boendena i Karlstad och Örebro är just nu under byggnation och Hemfosa tillträder senare under 2020 när de står klara. I Örebro blir detta det tredje boendet som Emrahus bygger och Hemfosa tar över.