Tag: kommun och politik

Detaljplan för stadsutveckling i Katthavet går ut på samråd

Idag 19 juni har Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att förslaget till detaljplan för Städet 2 med flera fastigheter ska gå ut på samråd. Detaljplanen…Nu invigs Färjestadsbron​

Nu är den 290 meter långa bron mellan Råtorp och Färjestad i Karlstad klar. Fredag 16 februari invigs bron med hjälp av…Ny ishall planeras i Härryda

En plan är nu framtagen för en ny ishall i tätorten Härryda, inte långt från Landvetters flygplatsmot. Idén…Skellefteå kommun upphandlar bostadsrätter

Skellefteå kommun står inför en stor samhällsomvandling där antalet…Utveckling på landsbygden skapar en starkare kommun

Folk som flyttar från landet är en nationell trend som pågått länge. Så hur skapar vi en landsbygd som både lever och….Första steget mot förverkligande av Västra Sjöstaden

Mark- och miljödomstolen har godkänt Trelleborgs kommuns ansökan om tillstånd för att a…Ny bostadsförsörjningsplan för Ängelholms kommun

Ängelholm växer och i takt med det…Karlstad växer

September månads nämnd har resulterat i ett antal bygglov, bland annat har två flerbostadshus fått bygglov. Dessa bygglov…Borås: Produktionsplan för detaljplanering 2023 beslutad

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde i december en produktionsplan för 2023. Produktionsplanen utgör en politisk prioritering kring…Nu invigs Davidshallsgatan

I morgon 1 oktober invigs…Gruppbostäder behöver rustas upp

Renoveringsplanen för Ängelholms särskilda boenden är igång sedan 2019. Nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) en renoveringsplan för åtta av kommunens gruppbostäder…Nu börjar planeringen för Kåge 2040

I våras gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i…Markanvisning av kvarteret Ribban, Fridhem Ängelholm

Fram till och med den 31 maj finns det möjlighet att lämna anbud…Ny detaljplan i Ängelholm ger nytt busstorg, ny park och smidigare vägar mellan stad och hav

I en aktuell detaljplan för Stationsområdet i Ängelholm föreslås att busstorget flyttas till södra sidan av stationen för stads- och regionbussar. Ingår gör också en bättre gång- och cykelväg vid…Detaljplanen för Källeberg 1:205 i Brålanda klar

Det innebär en möjlighet till att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda, i ett attraktivt läge och med närhet till en framtida tågstation. Detaljplanen gör…Tvillingsförskolorna i Skellefteå invigs

Den 20 maj på förskolans dagär det dags för invigning av de två nya förskolorna, vars byggnader ser exakt likadana ut.Kalmarhem avstår byggrätt

Kalmar kommun och Kalmarhem vill skapa bättre förutsättningar för stadsdelen Oxhagens utveckling. Det är bakgrunden till att Kalmarhem inte kommer att nyttja…Stationsområdet i Ängelholm blir ny hållbar stadsdel

Bilpool, studentbostäder och gröna stråk och tak, det är några av de byggstenar som ska göra Stationsområdet till en hållbar stadsdel. Nu finns…Bättre boendemiljö för kommunens äldre i Ängelholm

Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga var först ut i en omfattande renoveringsplan för kommunens äldreboenden. Nu ska nämnden för omsorg och stöd ta beslut om vad…Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid och i höst startar arbetet på plats…Skellefteå investerar i Bergsbyns industriområde

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden i Skellefteå fattades beslut om att inleda byggnationerna av den cirkulationsplats som gör det möjligt för den förlängda Torsgatan att ansluta till väg 372. Vid…Här byggs nya stadshuset i Ängelholm

Endast 50 meter från Ängelholms station kan det nya stadshuset komma att ligga. Området som ligger öster om järnvägen…