Nyheter

Tvillingsförskolorna i Skellefteå invigs

Den 20 maj på förskolans dagär det dags för invigning av de två nya förskolorna, vars byggnader ser exakt likadana ut.

De ligger i Falkträsket och på Mobacken.

– Vi satsar på framtiden ochdet lustfyllda lärandet. Därför har vi nu byggt större ytor för undersökandeoch lärande, berättar Kerstin Steinvall, avdelningschef förskolan, Skellefteå kommun.

Det var i januari i år som verksamheten startade, och det harsnart gått ett halvår sedan de öppnade. Det handlar om tvåsex-avdelningsförskolor med två våningar, byggda med utgångspunkt i barnenslärande. I byggnaderna finns en restaurang och gemensamma utrymmen, tillexempel ateljéer. Här kan barnen upptäcka, förundras och skapa genom olikaaktiviteter tillsammans med pedagogerna.

Olika zoner på gården

Deras utemiljöer är planerad i tre olika zoner, den trygga,den vidlyftiga och den vilda. De olika zonerna erbjuder olika sorters utmanandeoch utforskande för barnen.

– Det är viktigt att det finns en trygg zon där varje barnkan börja sin upptäcktsfärd nära en pedagog. Här finns sandlådan och andramaterial som barnen känner till, förklarar Petra Sahlin, rektor på Falkträsketsförskola.

När de är tryggare

När barnet är tryggt vågar hen utforska sin omgivning meraoch kan ta sig vidare ut i andra zoner.

– Där kommer andra utmaningar som utvecklar lärandet, tillexempel mer motoriska utmaningar och annat material för barnen. I alla zonerfinns pedagoger som kan utmana barnens tankar utifrån den miljö de befinner sigi, säger Petra Sahlin.

Framtidens stjärnor

På Mobackens förskola är gården döpt till Framtidens stjärnoroch där namnen på avdelningarna speglar hoppet om framtiden.

– De har fått namnen Guldmasken,Jazzkatten, Silvergrodan, Sångfågeln, Tigertassen och Rockbjörnen, berättarMariann Nilsson, rektor på Mobackens förskola.