Nyheter

Första steget mot förverkligande av Västra Sjöstaden

Mark- och miljödomstolen har godkänt Trelleborgs kommuns ansökan om tillstånd för att anlägga skyddsvall mot stigande havsnivåer. Den aktuella ansökan gäller första delen av en längre planerad skyddsvall längs kusten i västra Trelleborg och blir därmed startskottet för förverkligandet av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden.

Mark- och miljödomstolen har godkänt Trelleborgs kommuns ansökan om tillstånd för att anlägga skyddsvall mot stigande havsnivåer. Den aktuella ansökan gäller första delen av en längre planerad skyddsvall längs kusten i västra Trelleborg och blir därmed startskottet för förverkligandet av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden.

Trelleborgs kommun, med sin över trettio kilometer kuststräcka, står inför utmaningar i en tid av klimatförändringar. Dessa inkluderar stigande havsnivåer, erosion, ökad risk för skyfall och höjda vattennivåer i åarna.

Det godkända tillståndet innebär inte bara ett viktigt steg mot Västra Sjöstaden utan även ett viktigt steg för att säkerställa skydd mot klimatrelaterade utmaningar i framtiden.

Charlotte Lindström, processledare för Kuststad-projektet, kommenterar beslutet och säger:

– Vi är glada att projektet nu börjar närma sig genomförande. Mark- och miljödomstolens godkännande av en skyddsvall möjliggör att den första detaljplanen för Västra Sjöstaden kan antas och att Trelleborgs kommun, tillsammans med fastighetsägarna och exploatörerna Granitor och Serneke, kan påbörja utvecklingen av stadsdelen.

Skyddsvallen kommer att utgöra en betydande del av Trelleborgs långsiktiga klimatanpassningsstrategi för hela centrala Trelleborgs tätort.

Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun, understryker vallens betydelse:

– Området där vallen planeras angränsar till Trelleborgs centrala delar och har stor betydelse för stadens säkerhet.

Trelleborgs kommun strävar efter att integrera kustskyddet i den omgivande miljön och använda marken på ett hållbart sätt. Vallens utformning kommer att möjliggöra rekreation och naturnära upplevelser samtidigt som den fungerar som skydd mot stigande havsnivåer. En sandstrand planeras också som en del av klimatåtgärderna.

Vallen kommer att vara cirka en kilometer lång och ha skiftande karaktär. Den västra delen kommer att smälta in i landskapet som en naturpark medan den östra delen kommer att fungera som en strandpromenad.