Tag: sågverk

Seminarium för träbyggande

Närmare 350 deltagare var på plats när den tionde upplagan av Seminarium för ingenjörsmässigt byggande…Efterfrågad vägledning för ytkvaliteten hos KL-trä lanseras

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä”. Publikationens avsikt är att hjälpa beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera med bedömning av ytkvalitet vid uppstart av nya projekt. Publikationen riktar sig även till besiktningspersoner och entreprenörer för att använda som stöd vid projektslut….Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä lyfte vikten av att våga tänka nytt och utmana

Det växande intresset för att bygga i trä märktes på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium…Årligt seminarium bjuder på expertis och fördjupad kunskap om träbyggande

Den 6 december 2022 arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete…Traditionell produktinformation kompletteras allt mer med uppgifter för spårbarhet och cirkularitet

Svenskt Trä arbetar sedan flera år målmedvetet med digitaliseringsfrågor. Svenskt Trä organiserar svenska sågverk, hyvlerier, limträtillverkare samt…Nya, spännande limträbyggnader i Sverige

Ett antal limträprojekt byggs och färdigställs i år. Ett tecken som tyder på att Sverige tar ytterligare steg mot en hållbarare framtid….Arbetet från planering till sista skruv blir enklare med limträ jämfört med andra material

Byggprocesser kan vara komplicerade, inget snack om saken. Men arbetet från planering till sista skruv kan bli enklare med…