Nyheter

Årligt seminarium bjuder på expertis och fördjupad kunskap om träbyggande

Den 6 december 2022 arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg, den omtyckta seminariedagen Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä.

Med årets tema ”Trä gör det möjligt – Kunskapen finns”, lyfter Svenskt Trä fram extrema byggnader som utmanar och sätter material och konstruktion på prov, men också robusta lösningar som kan standardiseras och användas om och om igen.

– Seminarium för ingenjörsmässigt byggande är en unik möjlighet att få ta del av det senaste inom storskaligt träbyggande. Framtiden är redan här och vi kan se hur tekniken tänjer på gränserna för vad som är möjligt att konstruera och bygga i trä, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

På plats finns bland andra Martin Looser, head of free form division på det schweiziska träkonstruktionsföretaget Blumer–Lehmann AG. Företaget, som står bakom världsberömda träbyggnader som Swatch Headquarters i Schweiz och Cambridge Central Mosque i Storbritannien, menar att den nya upplevelsearenan Wisdome Stockholm är en av deras största utmaningar hittills.

– Den främsta anledningen att delta på Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä är att få ta del av branschens samlade erfarenheter, säger Anton Svensson, projektledare F O Peterson och Söner Byggnads AB.

Han kommer under dagen att dela med sig av sina lärdomar från byggnationen av Brf Träkronan som är ett av Göteborgs första flerbostadshus i trä.

Deltagarna får också ta del av projekt inom cirkulärt byggande där Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge med 29 000 kvadratmeter återbrukad yta, är ett exempel på hur det redan byggda kan få nytt liv med hjälp av trä. I eftermiddagens paneldebatt möts arkitekt, konstruktör, beställare och entreprenör för att resonera kring träbyggande i alla skalor och vikten av ett nära samarbete genom hela projektet.

– Under de senaste åren har den samlade kunskapen om träbyggande vuxit i Sverige. På Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä får vi möjlighet att ta del av resultaten och lära oss av intressanta träprojekt i yttersta framkant, säger Gabriel Eriksson, teknisk projektledare på Svenskt Trä.

Om Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä har i åtta år arrangerats av branschorganisationen Svenskt Trä. De senaste två åren i digitalt format. Varje år har seminariedagen lockat flera hundra besökare som antingen bygger, projekterar, designar, konstruerar, utbildar eller på annat sätt är intresserade av träbyggande. Målgruppen är främst arkitekter, konstruktörer, projektörer, fastighetsutvecklare, entreprenörer, entreprenadingenjörer, platschefer, arbetsledare, studenter eller lärare.

För mer information och anmälan klicka:

här

Foto: Jens