Nyheter

Traditionell produktinformation kompletteras allt mer med uppgifter för spårbarhet och cirkularitet

Svenskt Trä arbetar sedan flera år målmedvetet med digitaliseringsfrågor. Svenskt Trä organiserar svenska sågverk, hyvlerier, limträtillverkare samt KL-trätillverkare och har ett hundratal medlemsföretag. Det övergripande uppdraget är att öka värdet på trä och träprodukter.

Organisationen arbetar brett med digitalisering, forskningsfrågor, utbildning och kunskapsöverföring.

– Vi har tidigt insett att det i tillverkningsindustrin inte räcker med att vara duktig på produktion utan också viktigt att kunna förmedla information, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä. Marknadskrav driver detta och då är det viktigt att arbeta på ett effektivt och gemensamt sätt. 2018 tog vi beslutet att sätta upp en egen produktdatabas för träprodukter, som heter Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se som ägs gemensamt av branschen.

– Ursprungligen handlade det mycket om att samla produktuppgifter om olika mått och hållfasthetsfrågor. Det blir allt mer fokus på klimategenskaper och snart kan varje sågverk addera klimatrelaterade uppgifter om sina produkter. Allt mer är det fokus på spårbarhet och cirkularitet, bland annat för att man i framtiden ska kunna se tillbaka i värdekedjan, att det ska kunna finnas en digital tvilling när våra byggnader gjort sitt och delar ska återanvändas.

Koordinerar delprojekt

Inom området digitalisering är Svenskt Trä just nu bland annat aktiv inom det branschöverskridande CIRCLA-projektet som dragits i gång i vår och då bland annat som koordinator i förstudieprojektet ”4 steps to GTIN” som samlar en lång rad projektpartners. GTIN står för Global Trade Item Number och används för att ge artiklar, produkter, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. I en databas kan detta artikelnummer sedan kopplas samman med information om artikeln.

– GTIN är en identifierare för en produkt. Vi arbetar med fyra steg för hur man trattar ner den produktinformation man har till specifika id-nummer.

Idag saknas en tydlig kravställning för hur informationshanteringen ska skötas och hur den ska se ut vid leverans. Det saknas också ett gemensamt språk mellan leverantör och mottagare av material.

– Med dessa frågeställningar i fokus startar därför förstudien ”4 steps to GTIN”, säger Mathias Fridholm.

Träindustrin ligger långt fram i arbetet med att öka spårbarheten för material och dess klimatpåverkan. Sedan årsskiftet finns det också svenska lagkrav på klimatdeklarationer av nya byggnader.

Branschöverskridande projekt

CIRCLA-projektet samlar mer än 50 nationella aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Det är en branschöverskridande storsatsning, en utmaning som kräver samarbete och medverkan av olika parter i innovationssystemet, från industri, akademi och olika branscher, i övergången från linjär till cirkulär ekonomi, som inte kan genomföras isolerat av företag och organisationer utan kräver samarbete över diverse gränser.

På bilden: Mathias Fridholm är direktör för Branschorganisationen Svenskt Trä

Foto: Björn Leijon