Nyheter

Arbetet från planering till sista skruv blir enklare med limträ jämfört med andra material

Byggprocesser kan vara komplicerade, inget snack om saken. Men arbetet från planering till sista skruv kan bli enklare med limträ jämfört med andra material. Dessutom kan slutresultatet bli angenämare att vistas i.

Det anser i alla fall två erfarna företag som specialiserat sig på att bygga högt, funktionellt och elegant med färdiga element av limträ.

I Sverige har vi lång erfarenhet av att använda limträ. Malmös och Stockholms centralstationer är två av de mest älskade exemplen på byggnader konstruerade av detta mångsidiga material. De uppfördes för 100 år sedan och kommer att finnas kvar i många år till. Idag finns inte bara balkar och pelare av limträ utan ett stort urval av prefabricerade limträelement som underlättar bygget. Det har inneburit att allt fler byggföretag väljer limträ då det är lättarbetat, sparar tid, pengar och miljö.

Materialleverantörer är också kunskapsleverantörer

Att fler byggföretag blickar mot limträ kan också förklaras av de stolta trätraditioner vi har i Sverige. En annan anledning som ofta nämns, är att svenska limträtillverkare samlat på sig en gedigen kunskapsbank med erfarenheter som de gärna delar med sig av.

– De har spjutspetskunskaper som kommer byggföretagen till godo. Svenska limträtillverkare är generösa med sin kunskap och har gärna långtgående samarbeten med byggföretagen, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Den här möjligheten är något som Stenmarks Bygg Skaraborg AB, med bas i Mariestad, gärna drar nytta av. Mikael Krüger, företagets VD, uppskattar samarbetet med svenska limträtillverkare och -leverantörer.

– De är lika mycket kunskapsleverantörer som materialleverantörer. De är lätta att kommunicera med eftersom de vet vilka utmaningar vi möter i vår vardag. De är väl insatta i byggregler och duktiga på att projektera och ta fram detaljlösningar som passar oss. 

Stenmarks Bygg Skaraborg AB:s kanske mest uppmärksammade träprojekt är Kvarteret Eken, ett bostadshus på sju våningar i hjärtat av Mariestad. Huset har även trapphus och hisschakt av limträ.

– Det var ett spännande projekt, vi fick vara ödmjuka och tänka en del nytt. En trygghet för oss var hjälpen vi fick av de duktiga yrkesmänniskor som finns därute. Det gäller att ha ett bra team så att man kan nyttja varandras kompetens på bästa sätt. Det är också viktigt att arkitekten har erfarenhet av färdiga träelement så att hen förstår hur byggsystemen fungerar och ritar på ett sätt som gör det effektivt att bygga, säger Mikael Krüger. 

Enkelhet och trivsel går hand i hand

Ett annat företag som specialiserat sig på trä är Smedsudden Fastigheter AB. De har byggt företagslokaler av svenskt limträ under 20 års tid.

– Betong och stål kan vi i Sverige, men när det gäller högre hus av trä behövs fortfarande lite stöd från limträtillverkare och -leverantörer. Men det behovet kommer så klart att minska ju vanare vi byggentreprenörer blir, säger VD och delägare Viking Nordin.

Under åren har Smedsudden Fastigheter AB upptäckt flera fördelar med att använda balkar, bågar och färdiga element av limträ.

– Miljövinsterna är givna och när vi använder färdiga limträelement är det också enklare att göra ändringar och till exempel flytta en vägg. Det gör det lättare för oss att tillgodose slutkundens önskemål och helt enkelt ge bättre service. Dessutom kan vi göra det på ett kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt utan onödigt slöseri och avfall.

Att limträ även funkar fint för renovering, återbruk och återvinning skapar också trygghet för de blivande hyresgästerna, menar Viking Nordin.

– Människor mår bra av att vistas i trämiljöer. När man som vi, bygger med trä i industritäta områden, blir det lättare att attrahera personaltäta företag. De anställda trivs och uppskattar de naturliga inslagen som en träbyggnad innebär bland all plåt och betong.

– Det blir också en bra och tyst arbetsmiljö för oss byggare, adderar Mikael Krüger på Stenmarks Bygg Skaraborg AB.

– Jag vet att mina anställda skulle bli glada om de bara fick jobba med trä, säger han.

Att skifta från betong, lösvirke, plåt och gips till träbaserade balkar och väggar behöver inte vara så dramatiskt. Det finns många smarta lösningar som sparar tid, pengar och minskar miljöpåverkan.

– För de som vill satsa på framtidens material borde det vara ett enkelt val. Fördelarna är många och dessutom finns alltid möjlighet att få hjälp på vägen. Ett handfast tips är att kontakta oss på Svenskt Trä eller helt enkelt höra av sig till några av de duktiga limträtillverkare vi har runt om i landet, säger Johan Fröbel.